Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

 

Månadens provokation:

”Vi tar oss inte tid att reflektera”

Det var slutsatsen många deltagare drog efter två dagars Scandinavian Leadership Forum i Uppsala i maj. Det var två fina dagar tillsammans som bidrog till många intryck inom ledar-, team- och verksamhetsutveckling.

Catarina Ericsson, Vice VD, PwC, betonade hur viktigt det är att involvera alla medarbetare i en organisation för att allas kreativitet ska kunna tillvaratas, och för att förankra fattade beslut.

Frank Fiskers, VD och koncernchef, KF/COOP, fokuserade på den medvetna kunden och hur viktigt det är att förstå dagens kund, men också morgondagens. Frank betonade också hur viktigt det är att tydligt positionera organisationen och ta de affärsmässiga konsekvenserna av våra värderingar, t.ex. transport med tåg och borttagandet av tigerräkor ur sortimentet.Tony Malmström, VD, Miris, berättade hur flexibel man måste vara när man vill nå ut med sin innovativa produkt i världsklass och hur värdefullt det är att ha tillgång till personer med global och lokal (glokal) erfarenhet. Tony uppdaterar sin affärsplan varje vecka för att lättare kunna hantera de utmaningar som ständigt dyker upp.Kerstin Svennesten-Sjaunja, Dekan och professor, SLU, betonade hur viktiga våra djur är för vårt samhälle. Vi inser nog inte hur många människor som faktiskt får sin sysselsättning tack vare djuren.

Christian Wiklund, VD, Skout Inc., San Francisco, berättade vilket stort behov det finns av kommunikation mellan människor i världen och hur man måste leda för att identifiera möjligheter och för att kunna växa snabbt. För att lyckas behöver man söka efter kompetensen globalt, vilket ju också är en utmaning för en ledare.Ola Fernberg, biträdande chef för Tandvården, Örebro läns landsting, berättade hur en tydlig kundfokusering har stärkt deras organisation, och hur man genom att involvera hela avdelningar i planeringsfasen, fattar korrekta beslut själva ute i organisationen utan behov av ständig tillsyn.Farida Rasulzada, forskare i kreativitet och professor vid Lunds Universitet, delade med sig av sin forskning och kunde påvisa ett direkt samband mellan hälsa och kreativitet. Därför är det viktigt att ledare främjar kreativiteten i sina organisationer.Alla kände sig inspirerade efter dessa dagar och vi fick en fantastisk bild av vår omvärld av idag inom många olika områden i vårt globala samhälle. Vi var alla överens om att dagens ledare har otroligt många utmaningar att hantera varje dag, och för att kunna vara konkurrenskraftiga och identifiera alla möjligheter och hot och för att kunna tillvarata varje persons potential och kreativitet, behöver vi ta oss tid att reflektera. Det finns också behov av att reflektera tillsammans med andra, och att reflektera själva. Det är värdefullt att få input från ledare från andra verksamheter då det ibland kan upplevas som ensamt att vara ledare.

Tiden som avsattes för reflektioner i mindre grupper var väldigt uppskattat, och deltagarna uppmanade oss arrangörer av Scandinavian Leadership Forum att planera för ännu mer tid för det vid kommande event.

Det blev också tydligt hur allt hänger ihop - vår miljö, naturen, hur vi behandlar djur, verksamheter och människor över hela världen. Vi är alla ett.

Här följer några kommentarer från reflektionerna i de mindre grupperna:

  • Utvecklingen i vår omvärld går allt fortare, vilket ställer extra höga krav på oss som ledare.
  • Fantastiskt att få ta del av verksamheter i så olika områden av vårt samhälle.
  • Imponerande att ledarskapsfilosofin och verktyget Lots® hjälper så många ledare i så många olika områden och länder.
  • Dessa tillfällen då vi kan utbyta erfarenheter med andra är så värdefulla för oss som använder Lots® i vår vardag. Ännu mer tid till detta skulle behövas.
  • Ledarskap handlar om individuell, team- och verksamhetsutveckling. Vi skulle uppskatta mer fokus på den individuella utvecklingsprocessen och teamutvecklingsprocessen.
  • Det är så värdefullt att träffas så här och vi skulle vilja att Scandinavian Leadership Forum arrangerades lite oftare.


Det kommer att arrangeras Scandinavian Leadership Forum mer frekvent framöver och vi kommer att hålla alla informerade via e-mail. På vår hemsida www.scandinavianleadership.com kan ni hålla er uppdaterade med vad som är på gång och också se när kommande Scandinavian Leadership Forum är planerade. Länkar till intressanta forskningsrapporter och en kort film från senaste Scandinavian Leadership Forum som hölls i maj finner du under Månadens rekommendation nedan.

Månadens rekommendationer:
Film från Scandinavian Leadership Forum: http://www.youtube.com/watch?v=BkMaGhwYa4E
Farida Rasulzadas forskning om kreativitet: http://farida.se/Farida_Rasulzada_book.pdf
Cecilia Åkerbloms forskning om ledarskap: http://kth.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:439785
Scandnavian Leadership Forum sound track.