Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

 

Månadens provokation:

"Vi skapar vår egen och våra barns framtid, vi och våra förfäder har skapat vår nutid."

Jag har tagit upp detta tema på olika sätt i mina tidigare reflektionsbrev. Nu vill jag reflektera kring det igen. Varför? För jag har svårt att acceptera denna provokation och det gör också många andra som jag möter ute i världen. Det är så enkelt och samtidigt så mänskligt att skylla våra problem på andra och på de yttre omständigheterna omkring oss, i stället för att fundera över min egen roll i min och vår situation. Detta reflektionsbrev handlar om självreflektion, om min egen roll i hur saker och ting är i min och vår värld i dag, privat såväl som professionellt.

Positiva och negativa självuppfyllande profetior
Vi har alla en uppfattning om livet som vi har fått med oss från barnsben. Naturligtvis utvecklar vi vår uppfattning allteftersom vi växer upp. Vi blir mer och mer medvetna samtidigt som vi är starkt påverkade av vår uppfostran. Detta är både positivt och negativt beroende på hur medvetna/omedvetna och kärleksfulla/rädda vi har upplevt vår uppväxt.

Vi har lärt oss att agera på ett visst sätt i vissa situationer och utmaningar i vår värld och nu som vuxna kan vi vara alltför beroende av vad vi lärde oss som unga i stället för att öppna upp för nya möjligheter som skulle kunna berika vårt privatliv och yrkesliv. Stelnade tankemönster och beteendemönster kan kanske berika vårt och andras liv, men kan också begränsa våra möjligheter till ett berikande privatliv och yrkesliv.

Hur ser det ut för dig, och mig? I vilken utsträckning låter vi vårt liv styras av positiva eller negativa självuppfyllande profetior? Vad dominerar i vårt liv, i dag och förra året? Hur fångade är vi i negativa självuppfyllande profetior, hur mycket energi får vi ifrån våra positiva självuppfyllande profetior? Både privat och professionellt.

Hur tänker vi, hur känner vi oss och hur beter vi oss?
Ta oss själva som exempel. Hur reagerar vi beträffande vår globala ekonomiska situation idag? Vad händer inom oss själva och i vår organisation? Tror vi att det kommer att gå brant utför eller tror vi att det är en utmanande start på något nytt? Om vi granskar vår globala utveckling under de senaste 1,000 åren kan vi konstatera att vi lever ett ganska spännande och rikt liv tack vare det som våra förfäder har skapat och det vi själva har skapat. Ja, säger du och samtidigt finns det så många människor som inte lever detta spännande och rika liv. Jag håller med, och hur ska vi hantera det? Kommer vi att ha en negativ eller positiv självuppfyllande profetia? Hur blir det för oss personligen när vi begrundar den globala situationen?

Hur tänkte vi, hur kände vi oss och hur betedde vi oss när vi vaknade i morse? Vilken var vår profetia för dagen? I vilken utsträckning var det positivt eller negativt? Hur mycket såg vi fram emot en underbar ny dag, eller hur mycket upprepade vi en negativ självuppfyllande profetia? Hur mycket ville vi att vår dag skulle domineras av livet och alla dess möjligheter, eller hur negativt tänkte vi på alla tråkigheter i vårt liv och i våra relationer? Ärligt talat, hur tänkte vi, hur kände vi oss och hur betedde vi oss när vi vaknade i morse? Svaret på den frågan kommer att skapa vår privata och yrkesmässiga framtid. Jag träffade en gång en Oscarsnominerad regissör och han sade att han utgick ifrån att dagen skulle bli en 10:a på en 10-gradig skala när han vaknade varje morgon. Det har inte alltid fungerat, men han började i alla fall på rätt sätt. Vi skapar vår egen och våra barns framtid genom vårt sätt att tänka, känna och bete oss. Detta är ett faktum som vi måste acceptera även om vi inte vill. Det är så lätt att skylla på andra och de yttre omständigheterna. 

Låt oss skapa positiva självuppfyllande profetior
Många fantastiska människor har visat vägen genom sina positiva självuppfyllande profetior och vi möter dem som ledare inom alla områden i livet. Låt oss inspireras av dem. Det kan vara en kärleksfull “guru”, en chef, livspartnern, barn, vänner, artister och andra. För egen del har jag blivit väldigt inspirerad av vad mina förfäder och min generation har gjort och gör för oss i Skandinavien och vår omvärld, och jag försöker att göra oss alla medvetna om detta. Vi har rätt att kritisera vad de har gjort bara vi inser vad de har gjort för att göra våra liv så mycket bättre. Vi bör dock undvika att bara kritisera vad andra har gjort och att ta deras kreativitet och insatser för givna.

Vore det inte underbart om vi kunde få till ett paradigmskifte från Darwins syn med konkurrensinriktad strategi till en strategi som främjar samarbete? Det är inte lätt och samtidigt skulle det vara bra om vi alla åtminstone med ett öga betraktade den möjligheten.