Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi ser det som vi riktar vår ficklampa på"

Vi är alla delaktiga i att skapa vår framtid, både medvetet och omedvetet. Vi har vår ficklampa som vi använder för att betrakta vår omvärld med, och vi kommer naturligtvis att se det som vi riktar vår ficklampa på. Den hjälper oss att medvetet skapa vår framtid. Vi kan se oss som vore vi kameramän, med ett begränsat fokus, och vi går miste om så mycket genom att inte låta vår kamera tillsammans med våra fem sinnen upptäcka mer. På ett omedvetet plan tar vi in mycket mer och vår utmaning är att bli medvetna om allt vi tar in, både vad vi fokuserar på och vad som har tagits in utan vår vetskap.

Jag fann ganska tidigt i livet vad jag ville arbeta med och på grund av detta har jag gått miste om så många andra saker p.g.a. min hängivenhet eller vartåt jag riktade min ficklampa. Det gäller oss alla att vi får göra val hela tiden och det får naturligtvis konsekvenser. Det är dock aldrig för sent att vidga vinkeln i vår personliga kamera. Då kan vi uppleva mer och fortsätta att utvecklas hela livet. Förnyelse och förändring blir då kul, som en av mina deltagare sa förra veckan.

Här kommer några förslag på förändring av riktning på vår ficklampa. Finn dina egna exempel, som kan vara relevanta för dig. Se en film en onsdag eftermiddag. Ta en tre timmars promenad i naturen en lördag tillsammans med din familj och dina vänner. Inget TV - tittande, surfande på Internet eller kontakter via mobiltelefon under en vecka. Ingen dagstidning i en vecka. Inga arbetsrelaterade telefonsamtal efter kl. 18. Ta en timmes reflektioner tillsammans med din maka/make, barn och barnbarn varje dag. Tillbringa en timme i naturen varje dag. Observera hur dina arbetskamrater mår. Ta en annan väg till jobbet. Försök göra dina problem, privata eller professionella, till möjligheter. Gör inte det du spontant tänkte göra - för att bryta  mönster.

Ingen kommer någonsin att tacka oss för att vi ger upp på oss själva, även om vi skulle önska det. Det är bara upp till oss själva hur vi lever våra liv och vi måste ta konsekvenserna av våra val. Vi önskar alla ett tydligt ledarskap på jobbet och vi behöver själva visa på ett tydligt ledarskap i våra liv för att utvecklas och inspirera oss själva.