Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

”Vi lär oss inte av vår historia - vi känner inte till den tillräckligt väl”

Att skapa vår framtid
Vi har så stort fokus idag på att skapa vår framtid att vi verkar ha glömt vad vi och våra föregångare har varit med om och lärt oss. Sällan ställer vi oss den mycket viktiga frågan "Vilka insikter har vi fått?" Mycket av den stress vi upplever i dag kommer av att vi inte relaterar vardagens verklighet till det förflutna. Utan att veta vår historia och ta lärdom av den, kommer vi inte att kunna utvecklas på ett konstruktivt sätt och göra vår värld lite bättre, både för oss själva och för kommande generationer. Det gäller oss alla.

 

Vilka insikter har vi fått från tidigare generationer?
Vi behöver inse att vi alla är en del i en oändlig process och att vi bara kliver in i den under några decennier. Detta gäller både vårt privata som vårt professionella liv. Processen har pågått under lång tid och kommer sannolikt att pågå länge än. Vilken är då vår roll på denna oändliga resa? Oavsett hur vi definierar vår roll, kommer vi att bli mer framgångsrika i det vi gör om vi förstår och respekterar vår historia och tar lärdom av den. Vi behöver också förstå och respektera vår nuvarande situation, här och nu, och försöka förstå och respektera vad framtiden för med sig.

 

Vilka insikter har vi hittills fått i vårt privata och professionella liv? Hur fria och medvetna är vi i våra slutsatser? Hur levde de på mormors mormors tid? Hur skulle deras budskap till oss idag kunna se ut? Kanske tänker du att de inte skulle förstå vår värld av idag. Det tror jag att de skulle. De skulle troligen ha mycket tydliga budskap och upplevelser att dela med sig av, även om de kanske inte skulle förstå vissa av dagens tekniska genombrott eller att världen består av så många fler idag. De skulle sannolikt ha synpunkter på vad som är viktigt i livet, om stress, om miljön/naturen, om barn och barnbarn osv. Hur väl känner vi till vår historia och vilka lärdomar drar vi av den?

 

Vilka insikter har vi fått?

Skriv ner tre insikter du har fått från tidigare generationer och vilken inverkan dessa insikter har på ditt beteende och dina attityder idag.

 

Insikter från tidigare generationer

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Inverkan på beteende och attityder idag

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

Vilka insikter har vi fått i vårt privata och professionella liv?

Lärandet sker över generationer och fortsätter i all oändlighet. Vi är en del av denna oändliga process. Därför behöver vi också fundera över våra egna insikter som vi fått hittills i våra liv och vilken inverkan dessa har eller borde ha på vårt beteende och våra attityder idag. Så förutom att lära av tidigare generationer behöver vi också ta lärdom av erfarenheterna från vår egen generation. Detta för att göra vardagen för oss själva, andra och kommande generationer lite bättre hela tiden.

 

Skriv ner tre insikter du har fått i ditt eget liv och vilken inverkan dessa har eller borde ha på ditt beteende och dina attityder idag.

 

Insikter från mina egna erfarenheter

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

Inverkan på mitt beteende och mina attityder idag

………………………………………

………………………………………

………………………………………

 

Reflektioner kring vår egen och våra förfäders historia och insikter
Vi upplever nog alla att vi har en mycket stressande tillvaro idag. Vi tar oss inte tid att reflektera över vår egen och våra förfäders historia och erfarenheter, och tar inte lärdom, får inga nya insikter för att öka vårt medvetande. Jag hoppas att detta reflektionsbrev kan leda till att du känner inspiration att ta lite tid för reflektion, antingen på egen hand eller tillsammans med din familj, vänner och kollegor.

 

Du är varmt välkommen att dela med dig av dina insikter och vilken inverkan de har på ditt beteende och dina attityder.

 

Månadens rekommendation
Månadens rekommendation är en film. Kanske har du sett den förut och samtidigt vet jag att vi kan få nya insikter för varje gång vi ser den.

 

http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g