Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi hamnar alla i våra egofällor”

En inspirerande vision

Vi vet att vi kan åstadkomma så mycket mer när vi arbetar tillsammans med en inspirerande vision för en bättre värld, och med gemensamma mål. Trots denna insikt hamnar vi ibland i situationer, både privat och professionellt, där våra kompensationsambitioner leder oss ifrån det som är bäst för oss alla tillsammans på såväl lång som kort sikt. Varför blir det så? Hur kan vi undvika det? Vill vi undvika det? Som ledare och medlemmar i ledningsgruppen behöver vi vara medvetna om och reflektera över detta, och sedan vara sanna mot oss själva i våra ställningstaganden och beslut. 

Ingen säger det högt

Jag träffar ledare och medarbetare i alla typer av organisationer över hela världen, och ingen säger högt att de har en egen agenda och att de skulle maximera sina egna personliga lång- och kortsiktiga mål, även om hela organisationen, kunderna eller intressenterna skulle förlora på det. Samtidigt så är detta inte helt ovanligt. 

Varför är vi så negativa?

Varför kämpar en person för senaste årets budgetram när en ny resursallokering skulle stärka helheten? Varför talar en person bakom ryggen på en annan i stället för att tala direkt med personen som hon eller han upplever sig ha problem med? Varför har dagens diktatorer handlat som de gjort medvetna om att det inte varit bra för sitt folk, sitt land eller för regionen? Varför är många personer rädda för att uttrycka sin uppfattning offentligt i organisationen eller landet/regionen? 

Medveten och fri 

Under åren har jag förstått att människor som är medvetna är fria och har både självkänsla och självförtroende. De har också lättare att ägna sig åt det som är bäst för oss alla tillsammans. De är inte upptagna av självkritik. Personer som fastnar i självkritiken och sin egofälla kommer förr eller senare att projicera detta på andra. Projektionerna leder då till kompensationsambitioner, ”Bara om/när ………… blir jag lycklig”. Vad händer när en person som är i sin egofälla har nått sin kompensationsambition? En ny kompensationsambition är mycket trolig. 

Gemensam vision och gemensamma mål

Så hur ska vi som ledare och medarbetare utveckla oss själva och vår medvetenhet för att kunna bidra på ett kärleksfullt sätt för en gemensam vision och gemensamma mål? Vi kan göra det genom att, reflektera över vem vi finns till för (vår kund) och vilka andra personer och organisationer (våra intressenter) som vi är beroende av för att kunna göra ett bra jobb för våra kunder. 

På en workshop förra veckan reflekterade och processade vi fram en varm och omsorgsfull vision och gemensamma mål för verksamheten. Enligt verbal och skriftlig uppföljning var alla mycket nöjda och inspirerade. Min erfarenhet är dock att framgången i genomförandet av den plan de utvecklade avgörs av hur kärleksfulla de är eller hur rädda de är med åtföljande kompensationsambitioner. Den kärleksfulla ledningen handlar om kvaliteter som mening, hopp, energi och samhörighet. 

Dessa kvaliteter finns i alla organisationer, och inom Scandinavian Leadership vill vi bidra till det kärleksfulla ledarskapet och därigenom minimera förekomsten av negativa kompensationsambitioner. 

Månadens rekommendation

Jag rekommenderar er att se nedan film. Se den gärna flera gånger. Varför? Den är så bra för oss som ledare och team-medlemmar. Det finns många insikter som gör att vi bör se den om och om igen. 

http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g