Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

“Vi frigör vår potential med en gemensam Utifrån-in, Femaspektsvision”

 

Det är en gåva att ha fått möjligheten att leva i vår underbara värld. Det är vi nog många som håller med om. Vi kan alla relatera till härliga stunder på jobbet, tillsammans med familjen och vännerna, och ute i naturen. Att se en bra film med bra skådespelare eller läsa en bra bok eller lyssna på en live-konsert med en bra artist berör också våra fem aspekter. Goda stunder och goda minnen. Dessa stunder på jobbet eller på fritiden fyller oss med glädje, och vi ser fram emot många fler sådana njutbara stunder.

 

Vad vi anser vara en härlig upplevelse är personligt och varierar från individ till individ. Vi behöver lyssna mer på andra när de berättar om vad de har upplevt och uppskattat, och inte värdera vad de anser vara en stor upplevelse. Det är så fint när vi alla hittar bra här och nu stunder som också blir goda minnen. Vi bör dela med oss av vår egen inspiration och samtidigt lyssna med omtanke och intresse till vad andra människor delar med sig av. Det är så lätt att säga och samtidigt så svårt att leva upp till. Det är en fråga om vana eller stelnade beteendemönster.

 

Det börjar med vår personliga vision eller dröm och i vilken utsträckning vi lyckas med att leva den, vill jag tro. Vi kan aldrig förverkliga en dröm eller en Vision … … … … … utan att ha en. Drömmen eller Visionen kommer att leda oss till många positiva erfarenheter och ge mening i livet. Vad har du för dröm eller Vision? Hur medveten är du om den?

 

När vi i vår organisation definierar vår Vision eller dröm behöver vi vara medvetna om i vilken utsträckning vi tänker Utifrån-in, inkluderande omtanken om andra och vår natur. För att få en Utifrån-in, Femaspektsvision behöver vi inkludera andra och vår omvärld; inte exkludera och bara fokusera på oss själva och vår organisation. Detta kommer att leda oss till en Vision som vi kan känna oss stolta över och gärna kommunicerar till andra eftersom den inkluderar även dem.

 

Efter många år i arbetet med människor och organisationer, har mitt team och jag många exempel på bra Visioner. Samtidigt ser vi också många självcentrerade Visioner. Som människa och som ledare och medarbetare behöver vi ta ställning. Vad har vi för Vision och i vilken organisation vill vi arbeta? Hur vill vi att det ska vara i vår värld?

 

Vilken Vision/dröm har man i organisationen där du arbetar idag? Vilken Vision eller dröm skulle du vilja arbeta för? Hur mycket tänker du Utifrån-in? Hur många av dina fem aspekter är berörda?

 

Jag såg ett program på tv häromdagen där en grupp experter erbjöds att delta i ett projekt för att öka livskvaliteten för äldre människor som flyttade till ett äldreboende. Utgångspunkten var en fantastisk och lovande Utifrån-in, Femaspektsvision eller dröm – ”Det bästa äldreboendet att bo på och att arbeta på”. Detta gillade jag och människorna som deltar i projektet.

 

Ja, jag är medveten om vad som händer i Syrien och på andra ställen i dag och det gör mig ledsen och jag inser min brist på makt. Ska jag ge upp? Nej, jag vill ändå framhålla att det behöver börja med en Utifrån-in, Femaspektsvision eller dröm.

 

Kontakta mig gärna direkt på hans@scandinavianleadership.com, så kan jag dela med mig av många goda exempel på Visioner, från ögonkirurgi, diabetesvård och individuell nutrition för barn till globala investeringar till gagn för oss alla. Du kanske själv har en Vision som du skulle vilja dela med dig av.

 

Ser fram emot att höra ifrån dig.

Hans