Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi behöver alla en verklighetskontroll /reality check då och då!"

 

Detta reflektionsbrev initierades av en inspirerande e-maildialog med Bill, vän och kund. Han riskerar livet varje dag sedan flera år för att hjälpa människorna i krigszoner att få tillgång till mat, vatten och andra basala ting vi behöver i livet. Bill gör detta långt från sin egen familj. Reality checks är en naturlig del av hans vardag. 

 

De av oss som använder Lots® för affärs- verksamhets- och projektutveckling och Mindo® för individuell ledarutveckling i team, vet att vi lägger mycket energi i reflektionen över och analysen av vår nuvarande situation. Skälet till detta är att vi anser det vara så viktigt att veta var vi är och varför innan vi vidtar åtgärder. Vi kommer sedan naturligtvis att vidta åtgärder så att gapet mellan hur vi vill att det ska vara och hur det är kan bli så litet som möjligt. 

 

Det finns många exempel på frågor som vi kan ställa oss själva, privat och professionellt när vi gör vår reality check. Hur bra är vi i vår organisation jämfört med andra inom vårt område? Hur bra är jag som ledare? Hur bra är jag som teammedlem? Hur bra är jag på att inspirera andra? Hur bra är jag som förälder? Hur bra är jag som livspartner? Hur bra är jag som vän? Hur mår jag oftast och varför? Hur bra är jag och vi att lära av våra erfarenheter och få nya insikter? Detta är naturligtvis bara exempel på frågor vi bör ställa oss när vi vill göra en reality check och vi behöver lära oss att ställa relevanta frågor i varje situation. 

 

Vi kommer säkert inte att få binära svar på våra frågor, dvs. ja eller nej. Vi kommer att se att allt inte är svart eller vitt även om vi ibland kan lockas att tro det. Vi kan vid första anblicken tycka att vi är så bra eller bäst på det vi gör eller så tycker vi att vi alltid har problem eller svaga sidor som får oss att må dåligt. I stället kommer vi att inse att vi är bra på vissa saker och att vi har områden där vi kan utvecklas för vårt eget och andras bästa, i arbetet eller i livet som helhet. Vi kommer också att se hur mycket vårt privata och professionella liv påverkar varandra. 

 
 

Så låt oss göra en kort reality check just nu på något i vårt privata eller professionella liv: 

 

Hur bra är jag som livspartner, ledare, teammedlem, förälder, vän, elitidrottare eller vad som spontant kommer upp i just dina tankar och i ditt hjärta? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Vad kan och bör jag eller vi förbättra? 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………………………………………………… 

 
 

Jag är övertygad om att vi kommer att må bättre och få fler konstruktiva saker gjorda om vi gör reality checks till en del av vår vardag, privat och professionellt. Månadens rekommendation blir därför att vi verkligen ser till att reality checks blir en del av vår vardag när vi reflekterar själva och tillsammans med våra olika relationer, som familj, kollegor, kunder och andra. 

 
 

Tveka inte att kontakta mig eller någon av mina kollegor på www.scandinavianleadership.com om du vill veta mer om hur reality checks kan förbättra ditt ledarskap och din verksamhet. 

 

Hans

 

Vi är över 11 000 personer i över 50 länder som läser dessa reflektionsbrev. Jag skulle uppskatta att höra mer från dig. Lämna gärna din spontana feedback nedan. Det kommer att glädja mig mycket. Känn dig fri att vara helt ärlig. Detta är ett forum för reflektion och inte bara beundran.

 

Du får gärna även kontakta mig på hans@scandinavianleadership.com.