Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi bedriver inte vår verksamhet för att tjäna pengar, men vi behöver pengar när vi bedriver vår verksamhet."

En livslång utveckling
Vi föds, växer upp och många bygger en egen familj och vi omger oss med goda vänner. Samtidigt gör vi karriär inom ett eller flera företag och organisationer där vi utvecklas och får vår inkomst för att kunna leva ett bra liv, även utanför vårt professionella liv. Vissa av oss blir dock så fångade av att tjäna pengar att vi tror att det är vad livet, företaget eller organisationen handlar om. Så är det givetvis inte. Vårt professionella liv handlar om utveckling för oss själva och för alla andra.

Pengar har blivit vår gemensamma måttstock
Utan pengar är det svårt att leva ett bra privat och professionellt liv. Pengar är det sätt på vilket vi lätt baserar resten av vårt liv. Har vi pengar kan vi ta många roliga och utvecklande initiativ och utan pengar kan vi känna oss mycket begränsade och även komma att lida. Det är så mycket vi vill och utan pengar blir detta svårt. Pengar kan då bli lösningen på alla våra problem. Pengarna kan till och med bli ett mål för oss.

Ju tidigare vi utvecklar vår helhetssyn på livet, desto tidigare kan vi ta livs- och verksamhetsbefrämjande
beslut

Visst är det skönt att känna att vår ekonomi är sådan att vi kan göra det vi vill och önskar. För oss själva och för våra nära och kära. Det är naturligt att vi tänker så och det behöver vi respektera. Samtidigt är vi alla en del av en helhet och vi är alla beroende av varandra. Beroende av alla på vår jord och beroende av de som redan levt och de som kommer att ta över efter oss. Detta gäller såväl i vårt privata som i vårt professionella liv.

Livet handlar inte om att tjäna mycket pengar, utan att kunna förverkliga sig själv och den verksamhet som jag ägnar mig åt
När vi styrs av ambitionen att tjäna så mycket pengar som möjligt kommer vi att tänka mer på oss själva, än den värld som vi är en del av. Det leder till och med till att vi upplever vårt arbete som ett sätt att tjäna pengar så att vi sedan kan leva ett bra liv. Samtidigt vet vi att vi kommer att lägga så mycket tid på vårt arbete och då förstår vi att arbetet är en viktig del av vårt liv. En del av vårt liv. Inte något som vi gör enbart för att tjäna pengar.

Vi är alla en del av en helhet

I det långa loppet behöver vi ge lika mycket som vi tar och tvärt om. Tjänar vi mycket pengar under en period så behöver vi senare ge tillbaka och om vi har stora svårigheter med ekonomin trots vårt engagemang för familj och kollegor så ska vi en dag få belöning för detta. Rättvisa, solidaritet, omtanke och helhetssyn på alla oss som levt, lever och kommer att leva på vår jord är nödvändigt om vår värld ska utvecklas på ett bra sätt för oss alla.