Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vi ändrar våra attityder bara när vi prövar nya beteenden och om det visar sig vara framgångsrikt och belönande."

Livet är en resa i utvecklingen av vårt medvetande
De flesta av oss kommer att leva 80-90 år på denna jord. Vår resa erbjuder oss många tillfällen att utveckla vår medvetenhet och att ta initiativ i våra liv, i affärslivet/verksamhetslivet och i det sociala livet, initiativ som kommer att vara bra för oss själva, för andra och för kommande generationer. Vi tar många konstruktiva initiativ i vårt privata och vårt yrkesmässiga liv, men ibland fastnar vi i destruktiva attityder och beteenden, som är svåra att ändra, och kanske är vi inte ens medvetna om dem. Det kan vara allt ifrån hur vi relaterar till oss själva, vår familj, våra vänner, våra kollegor, våra medarbetare, människor från andra länder och till kommande generationer.

Vi får det rykte vi förtjänar
Vi behöver vara fullt medvetna om att våra attityder och vårt beteende kommer att leda fram till hur vi uppfattas. Hur lyckliga skulle vi vara om vi till fullo kände till andras uppfattning om oss? Vi skulle acceptera andras kortsiktiga negativa uppfattningar om våra attityder eller beteenden, om de är sprungna ur en god anledning. Vi skulle inse att det är en naturlig del i förändringsprocessen. Men vi kan också fastna i Egofällan och då skulle våra attityder och beteenden inte vara bra för någon i det långa loppet. Oavsett, så behöver vi ta fullt ansvar för det rykte som vi får. Vårt rykte är ett resultat av våra medvetna och omedvetna attityder och beteenden gentemot oss själva, andra och kommande generationer.

Vi kan alltid utvecklas för vårt eget bästa, men också för andras bästa
Vår ålder har inget att göra med det år vi är födda, utan snarare med den grad av smärta som vi känner när vi ”konfronteras” med nya idéer. Därför kan vi dra slutsatsen att vår utveckling som människor, ledare och medarbetare, är beroende av vår villighet att ”konfronteras” med nya idéer - inkluderande idéer kring vår egen utveckling av våra attityder och beteenden. Det kan vara allt ifrån att lära sig lyssna, reducera behovet av kontroll, oroa sig mindre, ta initiativ, äta bättre, sova bättre, dricka bättre, lita på oss själva mer, till att reducera våra ambitioner. Även om våra attityder och beteenden är ”stelnade” kan vi alltid förändras och utvecklas - om vi verkligen vill.

Vad hindrar oss från att förändras och utvecklas?
Rädslor!!! När vi är i kontroll känner vi oss trygga. Om vi förändras, finns risken att något kan gå fel. Att utvecklas är att ta risker, och varför skulle vi ta risker när vi tror oss ha ”kontroll”? Vad skulle hända om vi förlorade kontrollen? Det skulle vara väldigt riskfyllt. Vi vill inte göra bort oss, och andra kanske inte skulle gilla oss, eller uppskatta oss efter det att vi har förändrats och utvecklats.

Vad kan hjälpa oss att förändras och utvecklas på ett positivt sätt, för oss själva och
andra?

Det handlar om kärlek och rädsla. Vi utvecklar våra attityder och beteenden i våra relationer. Vi utvecklas i relationen med våra föräldrar, bröder och systrar, lärare, vänner, kollegor och andra relationer som vi har, och har haft i våra liv. Några av våra attityder och beteenden är ett resultat av kärleksfulla relationer och andra är resultatet av rädslofyllda relationer. Om vi vill utveckla oss till vår fulla potential, behöver vi reflektera och omge oss med kärleksfulla relationer. Vi behöver också förändra våra attityder och beteenden så att vi får det rykte som vi verkligen vill ha.

Gott ledarskap handlar om att reducera rädslor
All förändring börjar med mig själv och vi behöver börja med att reducera våra egna rädslor och pröva på nya sätt att bete oss och därigenom ändra våra attityder. Endast en person kan ändra våra attityder och det är vi själva. Vi förändrar våra attityder när vi har prövat nya beteenden som har visat sig vara framgångsrika och belönande för oss.

Vår utveckling kommer då att leda till en positiv atmosfär i vår arbetsgrupp och om medarbetarna kan utveckla sig på samma sätt, kommer vi alla att erfara mer Mening, Glädje och Ekonomisk Framgång i våra organisationer.