Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Varför förändra om allt är OK som det är"

Vart man än kommer talas det om utveckling. Vi går på olika kurser, vi läser böcker, vi arrangerar seminarier och konferenser och så vidare. Hur kommer det sig, och vad menar vi när vi talar om utveckling? Borde vi inte tala mer om förändring? Det är väl det det hela handlar om?

Vi har ett inneboende motstånd när det kommer till förändring. De flesta av oss har våra fasta rutiner och sätt att göra saker, som känns trygga och bekväma. Vi har vår självbild som vi vill upprätthålla och relationer som vi mår bra i. Vi vill egentligen inte förändras och vi söker ständigt finna nya sätt att undvika förändring. Vi projicerar till och med nödvändiga förändringar på andra. “Han eller hon borde...” Det är mycket lättare att identifiera vad andra borde förändra, utifrån egna erfarenheter, värderingar och syn på situationen. Detta är dock så otroligt ineffektivt, eftersom vi inte kan få andra människor att förändras. All förändring måste börja med mig själv!

Varför behöver jag ta initiativ till förändring? Detta är den absolut viktigaste frågan vi behöver ställa oss, du och jag. För att finna svaret behöver vi lyssna till vårt inre Jag - varför behöver jag ta initiativ till förändring?

Vi har alla rätt att säga “jag vill inte förändra någonting”. Det är vår mänskliga rättighet. Samtidigt vet vi att samhället, vår familj och allt annat runt omkring oss, förändras. Vad händer om jag vägrar att ta initiativ till förändring? Detta är den näst viktigaste frågan vi behöver ställa oss.

Ta dig tid att reflektera på egen hand över dessa två frågor.
1) Varför behöver jag ta initiativ till förändring?
2) Vad händer om jag vägrar att ta initiativ till förändring?

I min värld är utveckling ett resultat av förändring. Det blir ingen utveckling utan förändring - och det hela måste börja med mig själv. Vad tycker du?