Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Varför finns det så få ledare i organisationer och nationer som har en Utifrån-in, femaspekts-vision? De flesta visioner jag ser är Inifrån-ut."


Vad är en Utifrån-in-vision?
En Utifrån-in-vision är vårt svar på frågan: “Hur vill vi att det ska vara i vår värld?” En Utifrån-in-vision kommer ur en förståelse för att vi alla är Ett och att vi som ledare måste ta med människor, miljö och ekonomi i beräkningen när vi leder utvecklingen i vår organisation eller nation. Ledare med en sann Utifrån-in-vision har insett att vi alla är beroende av varandra i det långa loppet. Om vi tar mer än vi ger eller om vi ger mer än vi tar kommer vi en dag behöva ge eller ta tillbaka. Kommande generationer kommer att göra det eller tvingas göra det om inte vi gör det.

Vad är skillnaden mellan vår vision och vårt syfte?
Vårt syfte är vårt bidrag till vår vision. Det är vårt gensvar Inifrån-ut på vår vision. Vi förklarar och förbinder oss till ett seriöst bidrag till vår vision. Samtidigt förstår vi att det krävs att fler människor, organisationer och nationer medverkar med sitt syfte eller bidrag för att fullborda vår vision.

Vad är en femaspekts-vision?
När vi tänker på vår vision har det en positiv effekt på vår kropp, våra känslor, våra tankar, vår själ och vår ande. Vi känner oss enade och kärleken är starkare än våra rädslor. Samarbete styr över konkurrens. Vi uppskattar det positiva som tidigare generationer har skapat för oss och vi vill vara stolta över vad vi har bidragit med när vi talar med våra barnbarn. Vi är globala, regionala och lokala på samma gång och vi förstår att vi måste räkna med alla dessa nivåer när vi vaknar på morgonen till en ny dag som ledare var vi än befinner oss. En  femaspekts-vision fyller oss med energi, motivation, mening och glädje.

Vad håller oss borta från Utifrån-in, femaspekts-visioner?
Starkast överlever!? Ja, antagligen, men det bygger bara på en teori. Striden mellan kärlek och rädsla!? Ja, antagligen, men att fastna i vår Egofälla på grund av rädsla leder inte till bestående framgång. Hur uppskattade och lyckliga är styrelsemedlemmarna och cheferna i de korrupta organisationer vi alla har hört talas om den senaste tiden? Jag tror att de flesta av dem ångrar att de inte hade en Utifrån-in, femaspekts-vision när de ledde sin organisation. Hur ska de förklara för den yngre generationen varför de agerade som de gjorde? Vi har alla ett ansvar för oss själva, andra människor och kommande generationer. Hur villiga är vi att ta det ansvaret som ledare? Har vi mod nog att stå fast vid vår vision när vi blir utmanade?

Exempel på Utfrån-In, femaspekts-vision av den nye Generalsekreteraren för OECD, Angel Gurria, Mexiko, som har visionen

“Ekonomierna i världen fungerar bättre tillsammans i ljuset av globaliseringen”

Syfte
“OECD kommer att vara det ekonomiska sekretariatet i globaliseringen och bidra till vår vision genom att förmedla dialogen till många fler nationer.” (Fritt översatt)