Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Vår ålder har inte att göra med det år vi är födda, utan med den grad av smärta som vi känner när vi konfronteras med nya idéer"

 

Nyfikenhet och kreativitet
Barn är härliga med sin ärliga nyfikenhet, sin vilja att lära sig nytt för att öka sin förståelse och medvetenhet. Barn använder på ett naturligt sätt öppna frågor för att lära sig mer och för att utvecklas på ett kreativt sätt. Lekfullhet och spontanitet är viktiga ingredienser i denna kreativa process. Mimmi, 8 år, lärde sig nu i veckan hur hon ska göra för att använda bromsarna på sina inlines och hon blev så
exalterad och såg så lycklig ut. Hur ofta blir vi exalterade och ser lyckliga ut i våra organisationer?

Gammal eller ung
Det som är utmärkande när vi håller på att bli ”gamla” är att vi förlorar vår nyfikenhet. Vi ställer färre öppna frågor och helst föredrar vi att saker och ting fortsätter att vara som de brukar vara. Detta kan vara riskfyllt eftersom omvärlden fortsätter att utvecklas och förändras till följd av andras nyfikenhet och kreativitet. Om vi inte tar initiativ till förändring kommer vi, medvetet eller omedvetet, att avveckla vår affär eller verksamhet.

Hur är det för dig i ditt företag/din organisation?
Det finns väldigt många exempel på hur nyfikenhet och kreativitet har varit och fortfarande är i fokus i många organisationer, företag, nationer och regioner. Det finns också många exempel på motsatsen. Vi ser hur organisationer, nationer och regioner kämpar med sina resultat när nyfikenheten och kreativiteten saknas.

Det finns 15 år gamla “gamla” barn och det finns 80 år gamla “unga” vuxna, när vi använder definitionen i månadens provokation.
Hur är det i ditt team med nyfikenheten och kreativiteten?
I vilken utsträckning är du med och blockerar initiativ till förändring?

Tid för reflektion
Ta en halvtimme på nästa ledningsgruppsmöte och reflektera över de två frågorna ovan. Ni kommer garanterat uppleva att det är lönsamt att reflektera (ROR).

Månadens rekommendation
Läs mer om nyfikenhet och kreativitet i boken “Good Return on Reflection”, särskilt kapitel två - De fem aspekterna.
Du kan beställa boken direkt via e-mail info@scandinavianleadership.com