Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

“Ju större sår i barndomen, desto högre upp i våra organisationer kommer vi.”

Mening - en källa till välbefinnande
Mening är att bidra till andras välbefinnande, samtidigt som det jag gör är en del av mitt eget självförverkligande.

Glädje - hjärta, tillit och gemenskap
Glädje är hjärta, lekfullhet och spontanitet. Glädje är att veta att jag är okej som jag är. Glädje är också att må bra när jag tillbringar tid med mig själv och när jag är tillsammans med andra. Det handlar också om att jag gläds med andras välmående och framgång.

Ekonomisk framgång - god ekonomi med integritet
Ekonomisk framgång innebär att mina dagar inte upptas av ekonomiska bekymmer. Ekonomisk framgång betyder att jag kan leva på ett livsbefrämjande sätt såväl privat som i yrkeslivet. Ekonomisk framgång betyder att jag kan utvecklas på ett sätt som är bra både för mig själv, för andra människor samt för djur och natur. Ekonomisk framgång handlar om långsiktig uthållig utveckling.

Ledaren som föredöme
Världen är turbulent och just nu följer vi och kommenterar flera omtumlande händelser via tidningar, TV, radio, när vi möter vänner och kollegor. Samtidigt har vi ett ypperligt tillfälle att reflektera över hur vi reagerar på det som händer. Om vi blir ledsna, arga, uppgivna eller rentav stridslystna? Det som sker ger oss även tillfälle att reflektera över vad för slags ledare och vad för slags ledarskap vi vill ha. Vad kännetecknar en ledare och ett ledarskap som stimulerar oss att ta medvetna steg mot ökad Mening, Glädje och Ekonomisk framgång?

Den nya generationens ledare inkluderar såväl den yttre som den inre resan för att stimulera till ökad Mening och Glädje tillsammans med Ekonomisk framgång.
Det är min fulla övertygelse att vi nu kommer att få se en ny generation ledare. De kommer att agera mer konstruktivt och bli både livs- och verksamhetsbefrämjande föredömen för oss alla. Men vi kan redan nu, var och en av oss, välja att själva bli ett föredöme för andra. Du kan välja att själv låta dig kännetecknas av det som krävs av ett gott föredöme. Tyvärr fungerar många av oss så att vi reagerar först när det är kris: vi tar tag i vår inre resa när något traumatiskt händer i vår omvärld eller när vår hälsa allvarligt sviktar. Tänk om vi i stället kunde stimulera varandra till att arbeta lika aktivt med vår inre resa som vi arbetar med vår yttre resa redan innan krisen infinner sig, såväl i vårt privata som i vårt professionella liv.

Alla gör, och behöver göra, den yttre resan, dvs. vi utbildar oss, vi börjar arbeta, vi vidareutbildar oss, vi byter bostad och bil och vi bildar kanske familj. Vi reser och upplever och vi skaffar oss kanske en sommar- eller vinterbostad, vi vidareutvecklar oss i vårt arbete och vi tar större och större ansvar. Vi gör karriär. Allt detta är givetvis viktigt för att vi själva och vårt samhälle ska utvecklas och gå framåt. Samtidigt påminns vi dagligen om hur lätt det är att fångas av den yttre resan och tappa kontakten med livet självt och med våra medmänniskor, t.ex. vår familj, våra kollegor, vänner, kunder, partners och andra. Även i andra länder och kulturer. Det är lätt att på det här sättet fokusera alltför mycket på ett Inifrån-ut-perspektiv i sin vardag och därmed hamna i sin egen Egofälla. Slutligen bryr vi oss överhuvudtaget inte om andra människor. Vi hamnar då i Egofällan på grund av rädslor, men det är en klen tröst för oss själva och för vår omgivning.

För att utveckla vårt ledarskap behöver vi därför komplettera den yttre resan med en inre. Den inre resan kan göras på så många olika sätt och är egentligen mycket personlig. Samtidigt kan vi göra den tillsammans och på så sätt stödja och stimulera varandra eftersom den inre resan grundar sig i kärlek, inte i rädsla.