Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Skandinaviskt ledarskap bidrar till globalt ledarskap"

Varför?
Vi lever idag i en global värld. Visserligen har världen under flera århundraden varit global, men inte i samma utsträckning som idag. Denna utveckling erbjuder stora möjligheter samtidigt som det också leder till nya utmaningar. Utmaningar som vi många gånger lyckas hantera med hjälp av kreativitet. Dagens utmaningar kräver nya, innovativa och kreativa lösningar.

Rinaldo Brutoco, World Business Academys ordförande och grundare: ”Vi har all kompetens och all teknologi för att möta våra utmaningar. Det är endast upp till vår vilja att agera. Vi behöver vidta åtgärder nu. Det handlar inte längre bara om att skapa ett hållbart samhälle. Det handlar om att rekonstruera och vi företagsledare behöver visa vägen”, sa Rinaldo vid en middag i New York.

Utmaningar och möjligheter (beroende på hur vi ser dem)
Klimatförändringar, miljöutsläpp, energi, tillgången på vatten och mat, hälsa, livsstil, fattigdom, pandemier, HIV/Aids, tillgång på råvaror, arbetsvillkor, hur vi organiserar oss på arbetet, andlighet i affärsvärlden, kreativitet, återvinning, informations- och kommunikationsteknik, utbildning och kommande generationer, inkluderande istället för exkluderande är några av de mer angelägna utmaningar som ledare står inför idag.

Skandinavien
De skandinaviska länderna har länge varit verksamma på den globala marknaden. Det har varit en nödvändighet för att skapa en större marknad för kreativiteten inom alla områden. Många skandinaviska ledare arbetar i länder utanför Skandinavien och i alla kategorier av organisationer; från forskning och företagande till kulturella sammanhang och sport. Detta har lett till ett Utifrån-in pers pektiv på omvärlden. Skandinaviska ledare talar två eller flera språk och många har erfarenhet av att leva, studera och arbeta i andra länder. Det har hjälpt dem att utveckla sin förmåga att se och respondera på behov och brister i världen. Dag Hammarskjöld, FN:s generalsekreterare under 50-talet och Ingvar Kamprad, IKEA:s grundare är två exempel på detta.

Varumärken signalerar löften
Oavsett om de är registrerade eller ej så signalerar varumärken löften. Kända personer, produkter och tjänster kan ses som infriade löften och kan därför betraktas som varumärken. Det tar tid att bygga varumärken; att leverera i enlighet med överenskommelser samt att leva upp till eller till och med överträffa förväntningarna. Vi vet hur snabbt varumärken kan förstöras om vi inte håller vad vi lovar. Enron och Arthur Anderson Consulting är bara två exempel från den globala arenan på hur snabbt det kan gå att förstöra ett varumärke och därmed också bryta givna löften. Det handlar om förtroende; förtroende och hållbarhet över generationer. Varumärken handlar om individer, ledare, produkter, tjänster och institutioner skapade av människor.

Bidrag och varumärken från Skandinavien

Några personer som arbetat för fred och fattigdomsbekämpning
Tryggve Lie, Dag Hammarskjöld, Martti Ahtisaari, Alva Myrdal, Thorvald Stoltenberg, Gro Harlem Brundtland, Elisabeth Rehn, Raoul Wallenberg, Terje Røed Larsen, Carl Bildt, Johan Jørgen Holst, Jan Eliasson och många fler.

Några exempel på framgångsrika företag
IKEA, Bang&Olufsen, Ittala, Norwegian Salmon, Stora Enso, H&M, Nokia, Aker Kværner, Volvo, Tuborg, Saab, Skype, Linux, Carlsberg, Absolut Vodka, Novo, Electrolux, Finnair, Ericsson, Kone, Scania, Kosta Boda, Finlandia Vodka, Alfred Nobel, LEGO, Marimekko, Norsk Hydro och många fler.

Några exempel på internationellt framgångsrika kulturpersonligheter
Ingmar Bergman, Liv Ullman, Jean Sibelius, ABBA, Esa Pekka Salonen, Bille August, a-ha, Jussi Björling, HC Andersen, August Strindberg, Alvar Aalto, Pippi Långstrump, Henrik Ibsen, Mumin, Anders Zorn, Karen Blixen, Tomten, Edvard Grieg, Roxette, Lordi, Edvard Munch, Björk, Robert Wells och många fler.

Några exempel på framgångsrika varumärken inom sportens värld
Ingemar Johansson, Björn Borg, Teemu Selänne, Ingemar Stenmark, Bjørn Dæhlie, Annika Sörenstam, Johann Olav Koss, Tre Kronor - Swedish National Hockey team, Vegard Ulvang, Peter ”Foppa” Forsberg, Bjarne Riis, Mats Sundin, Jari Kurri, Carolina Klüft, Mika Häkkinen, Gunde Svan, Paavo Nurmi och många fler.

Några exempel på framgångsrika varumärken inom forskning
Carl von Linné, Anders Celsius, Anders Jonas Ångström, Alfred Nobel, Vebjørn Tandberg, Fridtjof Nansen, Roald Amundsen, Thor Heyerdahl, Kristian Birkeland, Axel Thue, Liisi Oterma, Edvard Westermarck, Nicolaus Stenonis, Niels Bohr, Henrik Dam, Sigurdur Thorarinsson och många fler.

Skandinaviskt ledarskap som varumärke
Det torde vara gott ledarskap bakom alla dessa framgångsrika ”varumärken”. Vad kan skandinaviskt ledarskap utlova och vad kan det bidra med till ledarskapet i vår värld idag och i framtiden? Det finns naturligtvis många sorters ledarskap i Skandinavien. Det finns dock några karaktäristiska egenskaper i skandinaviskt ledarskap som lett fram till så många framgångshistorier. Det finns en risk att folk, ledare och  medarbetare, betraktar skandinaviskt ledarskap som en antites till alla andra ledarskapsstilar. Vi vill att det ska betraktas som ett komplement, som kan förhöja deras ledarskap och deras bidrag till det globala ledarskapet och därigenom göra vår värld till en bättre värld att leva i för dagens generation och kommande generationer.

Vi behöver medvetna ledare i medvetna organisationer.