Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Positiva ‘strokes’ har positiv effekt, negativa ‘strokes’ har en negativ effekt, värst av allt är inga ‘strokes’ alls."

Att utvecklas till vår fulla potential
Vi har som föräldrar ett ansvar att skapa de allra bästa förutsättningarna för våra barn, så att de kan leva och utvecklas i harmoni till sin fulla potential som människor. Vi har som ledare, ansvaret att skapa en sådan omgivning för våra medarbetare att de kan utvecklas i harmoni till sin fulla potential. Men hur skall vi tänka och agera för att detta ska kunna ske? Svaret på denna fråga är troligtvis relevant i alla våra relationer, inklusive relationen till oss själva.

Positiva “strokes”
Positiva “strokes” handlar om att se det bästa i varje människa och dennes framsteg. Det handlar om att belöna de små stegen framåt i deras och även i vår egen utveckling. Vi kan belöna positiv utveckling genom att visa att vi ser och uppskattar den. Vi kan visa vår uppskattning i ord, blommor, kramar, kanske genom att dela med oss till andra, genom att ge mer ansvar eller kanske erbjuda en löneförhöjning. Jag sa i ett tidigare reflektionsbrev att vi kommer att få det vi ser och fokuserar på, och om vi ser och fokuserar på vår egen och andras positiva utveckling kommer vi att se och få mer av den. Men vi behöver vara ärliga. Vårt erkännande och vår feedback måste komma från vår kärleksfulla sida. Det måste komma från hjärtat om vi skall bygga trovärdiga och långsiktiga relationer. Vi äger inte våra barn eller våra medarbetare och de kommer en dag att välja sin egen väg i livet. Kommer vi då fortfarande att ha en bra relation till dem? Ja, om det vi byggt är byggt på kärlek, respekt och uppskattning.

Negativa “strokes”
Negativa “strokes” handlar om att se och fokusera på svagheter och tillkortakommanden i oss själva och i andra och kommunicera detta till oss själv och till andra människor. Vi kommer att vara fokuserade på vad som inte är bra hos oss själva och hos andra människor eller på de misstag som vi eller de har begått. Detta mönster kommer att leda till en destruktiv kultur som kan vara väldigt svår att förändra. Vi själva och andra runt omkring oss kommer att bli rädda, oroliga, aggressiva eller dra sig tillbaka. Denna kultur kommer inte att ge någon positiv personlig utveckling för någon. Den ger varken oss själva eller andra möjligheten att utvecklas till vår fulla potential på ett harmoniskt sätt. Vi behöver också förstå att vi som ledare, föräldrar eller medarbetare kan ha kommit ur en kultur dominerad av negativa “strokes”. Vi behöver då försöka övervinna detta inom oss själva och hjälpa våra barn och medarbetare till samma väg.

Inga “strokes” alls
Inga “strokes” alls handlar om att inte bli sedd av någon, vilket är den värsta situationen för varje individ. Den normala reaktionen på detta är att försöka provocera andra för att bli sedd. Vi är sociala varelser och vi har ett behov av att tillhöra. Ingen av oss skulle tycka om att leva ett liv utan några reaktioner från vår omgivning. Slutresultatet av att inte bli sedd kan leda till allt från makthunger till kriminalitet och missbruk om vi inte har den inre styrkan att komma ur situationen på ett konstruktivt sätt. En del människor som har varit framgångsrika, t ex. chefer, artister och idrottsmän tycks få problem när de inte längre är i medias rampljus. Enbart fruktan att hamna utanför rampljuset kan få dem att börja bete sig på ett förvånansvärt destruktivt sätt som för dem in i rampljuset igen, men nu av en helt annan anledning än det som först gav dem uppmärksamhet eller positiva “strokes”.

“Tough love”
Detta är ett verkligt svårt och utmanande tillvägagångssätt som ibland är nödvändigt om jag verkligen bryr mig om mig själv och den andra personen. “Tough love” kan mycket lätt uppfattas av motparten som negativa “strokes” och de kan lätt inta en försvarsattityd och kanske säger de att du har fel eller att du inte förstår situationen. Att välja att möta en människa med “tough love” kräver att jag har gjort min hemläxa (det handlar inte om hämnd). Jag behöver förstå varför en människa beter sig på ett visst sätt och skapa förtroende. Jag behöver tro på att jag skapar en långsiktig relation eller åtminstone att min feedback kommer att hjälpa personen i långa loppet. “Tough love” kan leda till att personen börjar hata mig, men det hjälper honom eller henne att ta konstruktiva steg i sitt privata eller professionella liv. Den andra personen kommer  förhoppningsvis att se min “tough love” på ett mer positivt sätt senare i livet, även om detta inte var syftet med varför jag gjorde det.

“Tough love” måste baseras på min egen personliga utveckling och min uppriktiga omsorg, respekt och omtanke. “Tough love” baserad på mina egna kompensationsambitioner är inte värt någonting och kommer bara att uppfattas som negativa “strokes”.