Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Hans Åkerblom

Hans Åkerblom, skaparen av LOTS® och grundaren av Scandinavian Leadership, har varit VD och styrelsemedlem i många företag och har bidragit till lanseringen av flera stora innovationer världen över.

 

Hans Åkerbloms intresse för ledarskap grundlades redan tidigt i karriären.  Efter studierna vid Uppsala universitet fick han möjlighet att leda och utveckla Pharmacia Ophthalmics, som med produkten Healon® revolutionerade ögonkirurgin i världen och gjorde kirurgin både säkrare och enklare. Patienter med gråstarr återfick synen med hjälp av Healon® och en intra-okulär lins. Framgångarna berodde till stor del på affärsutvecklingsprocessen och verktyget LOTS®, som användes för att planera, genomföra och följa upp projektet/affären.

 

Med många års erfarenhet och insikter som processledare i olika ledningsgrupper och organisationer insåg Hans Åkerblom att kvaliteten i de beslut som fattas i ledningen, till stor del, beror på den enskilde medlemmens medvetandenivå. Balansen mellan att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut är en ständig utmaning för oss som ledare och medarbetare i en organisation och genom att vara medvetna om hur vi själva fungerar blir det enklare att fatta rätt beslut. LOTS® är ett framgångsrikt verktyg för ledar-, team och verksamhetsutvecklingen i många olika typer av företag och organisationer.

 
 

Hans Åkerblom skapade LOTS® i början av sjuttiotalet och har under årens lopp fortsatt att utveckla processen och verktyget. Med sitt holistiska synsätt och struktur leder reflektioner med LOTS® till ökat fokus och framgång. Idag arbetar vi med den 18:e versionen av LOTS®.

                                                       

 
 

Hans Åkerblom är aktiv föreläsare både på universitet och i andra forum. Han processleder också verkställande ledningen i många företag samt håller i individuella ledarutvecklingsprogram.