Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"När vi tar steg mot att minska våra rädslor, privata eller i våra organisationer, kommer det automatiskt att leda till möjligheter till ett ökat välbefinnande och bättre resultat."

Att lära sig att möta motgångar på ett livsbefrämjande sätt
Livet blir inte alltid som vi förväntar oss. Det kan handla om stora världshändelser eller mindre händelser i vår vardag som rubbar vår balans på något sätt. Om vi tittar på 11 september eller på mordet på utrikesminister Anna Lindh så skapar dessa händelser många olika känslor. Rädsla inför framtiden eller sorg över det vi har förlorat. Oväntade händelser innebär förändringar för oss som individer och för samhället som helhet. Dessa händelser finns nu i vår historia och kommer att påverka utvecklingen i samhället, en ny syntes är på väg att utvecklas. Det samma gäller i det lilla på ett mer personligt plan - jag fick inte jobbet, jag missade tåget i morse, eller min ekonomi ser sämre ut än vad jag hade hoppats på.

När det oväntade händer tvingas vi ofta att stanna upp och förhoppningsvis använder vi tillfället att reflektera och kanske föra en dialog med andra om det som har hänt. Kan vi då stanna upp och känna efter, acceptera och bearbeta det vi känner? Livet består för oss alla av både glädje och sorg och det är viktigt att vi tillåter oss att glädjas och att sörja, dvs. att känna, att stanna i våra känslor och även att uttrycka våra känslor.

Det enda vi kan vara säkra på i livet är förändring. Hur vi än försöker kommer vi inte ifrån förändring. Om vi inte kan acceptera detta grundläggande faktum i livet kanske vi upplever de förändringar som sker som väldigt traumatiska.

Respekt för pengar
Det svenska folket har valt att behålla den svenska kronan, men oavsett vilken valuta vi har måste vi respektera pengar. Vi bör respektera de ekonomiska aspekterna av vad vi gör och vi bör behandla andras pengar som om de var våra egna. Att ha respekt för pengar innebär dock inte att pengar ska vara själva syftet med det vi gör. Vi behöver ta vår privata och yrkesmässiga ekonomiska situation på allvar. Vi behöver alla en hög grad av ekonomisk medvetenhet. Det kan låta trivialt och ändå har vi sett alltför många som drabbats när de har försummat sin ekonomiska situation.

Vi behöver lägga tid på att planera och övervaka livets och arbetets ekonomiska konsekvenser, oavsett vad vi tycker om det. Pengar kan underlätta vår utveckling och vara ett medel för att ge oss glädje och njutning. När vi inte har en medveten och sund relation till de ekonomiska konsekvenserna av det vi gör kan vi bli penningproblemens gisslan. Antingen saknar vi pengar eller finansiering, eller så har vi så mycket att vi slösar. Vi kan vara i en situation där vi alltid är oroliga för hur vi ska sköta våra privata eller yrkesmässiga finanser utan att verkligen njuta av dem. Många äktenskap har ödelagts på grund av gräl om pengar. Många organisationer och människorna i dem har drabbats av problem på grund av att man gjort av med för mycket eller för lite pengar. Vi bör försöka förhindra detta så mycket vi kan genom att omsorgsfullt reflektera över de ekonomiska konsekvenserna av våra beslut.

Vi måste ta ansvaret för våra egna pengar och vi har ett likartat ansvar för pengar som vi fått i ett särskilt syfte. Andra som ger oss pengar förväntar sig att vi betalar tillbaka genom produkter, tjänster, räntebetalningar, amorteringar, utdelning eller högre värde på aktierna. Vi bör behandla andras pengar med respekt. Detta är vår verklighet oavsett om vi reflekterar över vårt privatliv eller vårt yrkesliv.