Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Livet handlar bara om relationer"

Uthålliga affärsverksamheter och ett uthålligt samhälle
Vi är alla sociala varelser och vi behöver varandra. Vi behöver kunna lita på varandra för att kunna bygga ett uthålligt samhälle och uthålliga affärsverksamheter. Det är vad bra ledarskap handlar om. Bra ledarskap bygger tillitsfulla och konstruktiva relationer. Tillitsfulla relationer med alla våra intressenter, inte bara med aktieägare eller vår älskade. De är så viktiga för oss och samtidigt är de inte nog. Vi är en del av ett mycket större system.

Ett långsiktigt perspektiv
Vi måste alla vara medvetna om att vi är en del av ett mycket större system än vi en gång trodde. Vi är alla beroende av varandra och för allas välbefinnande behöver vi hitta nya kreativa sätt att tillsammans stötta varandra. Vi behöver också förstå att vi borde söka efter lösningar som inte skadar andra. Vi behöver ett långsiktigt perspektiv även om vår kreativitet och våra handlingar kanske leder till kortsiktigt lidande eller frustration för andra. Vi behöver veta och vara övertygade om att våra initiativ kommer att gynna alla på lång sikt. Om vi skadar andra utan att ha goda avsikter på lång sikt kommer vi en dag att få lida för det.

Mod med en vision
Att kombinera Utifrån-in tänkande med Inifrån-ut tänkande låter helt naturligt och logiskt. En kris uppstår då jag känner mig hotad. Vi blir alla Inifrån-ut när vi upplever fruktan i våra liv. Privat och/eller yrkesmässigt. Det är mänskligt!!! Men om vi verkligen tror att vi alla är ett med varandra kommer vi att förstå att långsiktig harmoni kommer från ett balanserat tänkesätt och agerande både Utifrån-in och Inifrån-ut. Hur kan vi leva ett bra liv utan en klar vision för hur vi vill att vår värld ska se ut, och när vi har en klar vision har vi då modet att bidra till vår vision? Min slutsats är att vi inte kan bidra till att göra vår värld lite bättre utan att ha en klar vision och mycket självförtroende och mod. Vi kan aldrig förverkliga en dröm om vi inte har någon.

Vilka är mina kunder och mina intressenter?
Vi kommer alla att ha nytta av att reflektera över och identifiera våra kunder och intressenter. Det gäller för såväl vårt privata som vårt professionella liv. Jag rekommenderar oss alla starkt att spendera lite tid för reflektion och identifiera ”vilka är våra kunder och intressenter och vad förväntar de sig av oss”? Jag kan lova att ju mer vi reflekterar ju mer kommer vi att inse att vårt nätverk är mycket större än vi trodde. Vi är alla sammanlänkade, vi är alla ETT.

Rita en cirkel och dela upp den i delar som representerar hur mycket tid du spenderar med dig själv och med andra och reflektera över hur nöjd du är med hur du fördelar din tid och med varje enskild relation. Det här är en början till att ta medvetna steg för ett bättre privatliv och/eller ett bättre yrkesliv.

Att offra våra relationer
Att leva på den här jorden är en utmaning och ofta försöker vi gottgöra det som brister i vårt välmående med höga ambitioner. Vi vill lyckas och bli sedda. Då domineras vårt liv av Inifrån-ut tänkande. Bara om och bara när jag lyckas med det här kommer jag att bli lycklig. Ambitioner kan vara både bra och dåliga. De blir dåliga när vi offrar våra relationer för dem.

Vi glömmer att vi i det långa loppet är ETT. En dag kommer någon att få lida för det här, vilket betyder att vi inte egentligen bryr oss om kommande generationer.

Vi vet alla att vi inte vill spendera tid med någon som bara är uppfylld av sig själv.

Kärleksfull energi
Jag önskar att vi alla kunde tro på och leva med en kärleksfull inställning till livet och affärerna. Vi utmanas ständigt av oss själva och andra till kortsiktiga, egodrivna ambitioner. Det finns dock några människor som genom seklen har stått upp för en kärleksfull inställning till livet och kan visa oss vägen. Ju fler av oss som gör detsamma, desto bättre kommer vårt samhälle att bli. Att inta en kärleksfull inställning till vårt privata och professionella liv är också ett val.