Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

strong>Månadens provokation:

"Jag tror att det finns en liten Moder Teresa i oss alla. När vi tror på vår möjlighet att bidra och uträtta saker, kommer vi att kunna stödja andra och påverka våra resultat."

Att hamna i våra Egofällor
Löpsedlarna har den senaste tiden fyllts av nyheter som beskriver oetiskt beteende som förekommit i ett stort antal företag både internationellt och i Sverige. Enligt tankesättet i Lots® handlar de underliggande orsakerna om rädslor, kompensationsambitioner och Egofällor.

Vi tror att vi alla föds kärleksfulla. Under vårt liv möter vi inte alltid kärlek, det gör att vi i allt högre utsträckning kommer i kontakt med våra rädslor. Vi har alla rädslor som vi försöker handskas med på ett eller annat sätt. Vi kanske undertrycker dem, döljer dem, flyr från dem eller överför dem på andra. Vi kompenserar våra rädslor med olika slags ambitioner. Vi har valt att kalla dem kompensationsambitioner. Om våra rädslor dominerar vårt liv kan våra kompensationsambitioner leda oss rakt in i vår Egofälla. Med Egofälla menar vi att vi har så fullt upp med att klara av våra rädslor att vi inte kan njuta av livet och dess möjligheter. Det är inte bra vare sig för vårt eller andras välbefinnande att vi sitter fast i våra Egofällor. När vi väl hamnat där kan det vara svårt att ta sig ur vår fälla och vi vet kanske inte hur vi ska återknyta kontakten med vår kärleksfulla sida.

Vi bör vara medvetna om att det är lätt hänt att hamna i ett extremt Inifrån-ut-tänkande eller att ständigt vara på väg in i Egofällan. Varför är det så? Andra ifrågasätter oss på olika sätt. De kanske hotar oss, driver med oss eller manipulerar oss. Eftersom människans grundbehov i princip är att bli sedd, älskad och få känna samhörighet, reagerar vi fysiskt, mentalt och emotionellt på detta. De rädslor som väcks i dessa situationer kan lätt ge upphov till kompensationsambitioner och som gör att vi hamnar i vår Egofälla. Det är mänskligt att hamna där men när vi utvecklar vårt medvetande kan vi börja se med större klarhet och börja korrigera vårt beteende.

Om vi tillhör ledningen i en organisation kan vi luras att tro att vi kan se så mycket mer än andra. Egofällan kan få oss att ignorera andras erfarenheter och insikter. Det kan till och med ge oss en falsk känsla av säkerhet. Då finns risken att människor i vår omgivning slutar använda sin egen kreativitet, sina insikter och övertygelser. Det förlorar vi alla på. Egofällan kan också få oss att tro att vi har rätt till så mycket mer än andra pga. vår position i organisationen och den makt vi har. Det gäller att komma ihåg att vi är en del av en större helhet och att vi behöver tänka med ett större och längre perspektiv.

Vår egen harmoni bidrar till att skapa harmoni omkring oss. När vi har hamnat i obalans eller sitter fast i Egofällan kanske vi inte ser detta. Vi kanske till och med säger: “Det du just skrev är bara trams och saknar verklighetsförankring.” Vi lever i ett konkurrensutsatt samhälle och vi måste kämpa för att komma framåt. Livet är en kamp och vi måste ta hand om oss själva. “Mitt arbetsliv handlar om att tjäna pengar så att jag själv och min familj kan leva och känna oss fria.” Vårt svar är att inget är svart eller vitt. Ja, vi lever i en värld full av konkurrens och vi måste ta ansvaret för oss själva och för vår överlevnad. Samtidigt är vi beroende av varandra. Vi behöver visa omtanke och empati för människorna i vår omgivning och även för kommande generationer. Då kan vi leva ett mer meningsfullt och lyckligt liv, både privat och professionellt. Vi har alla ett ansvar för det allmänna klimatet i vårt samhälle.