Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Jag är ansvarig för var jag är idag och var jag kommer att vara i morgon!"

Framtiden är alltid subjektiv
För några år sedan skrev jag ett reflektionsbrev om positiva och negativa självuppfyllande profetior. Nu är det dags igen. Vi behöver påminna oss om hur vi, genom våra positiva och negativa självuppfyllande profetior, skapar våra liv, både privat och professionellt, inkluderande också våra projiceringar av våra tillkortakommanden på andra.

 

Vi kan förändra våra privata och professionella liv om vi vill. Framtiden är alltid subjektiv och kan därför alltid förändras. Vi kan skapa nya och mer givande självuppfyllande profetior, privata och professionella. Det är möjligt, men inte nödvändigtvis lätt. Vi påverkas av vårt förflutna, vår nutid och vad vi tror om framtiden. Våra självuppfyllande profetior är djupt rotade inom oss, så var ska vi börja om vi vill förändra vår framtid?

 

Vart har mina självuppfyllande profetior tagit mig fram till idag?
Om nu framtiden alltid är subjektiv är det självklart att var och en av oss behöver besvara denna fråga och reflektera över om vi vill förändra eller inte. Om vi kommer fram till att vi vill förändra kan vi starta en förändringsprocess, privat och/eller professionell, som kan ta oss till nästa steg i livet och på jobbet.

 

Vi måste dock ta hänsyn till att vår härstamning, kultur, religion, våra föräldrar, lärare, kollegor mm. har bidragit till våra positiva och negativa självuppfyllande profetior som vi har i dag. Det kommer troligen att hjälpa oss att förstå varför vi är där vi är idag, innan vi tar några steg för förändring.

 

Att skapa eller vara öppen för en antites i vårt privat- och/eller yrkesliv
Om vi vill förändra behöver vi ifrågasätta hur saker och ting är i vår värld. Denna antites kommer att utmana vår tes (dvs. det sätt vi uppfattar vår värld) eller vår självuppfyllande profetia. Vilken är då min antites om jag verkligen vill förändra och utveckla? När vi väl har funnit vår antites som utmanar vår tes kommer vi att utveckla en ny syntes av dessa motstridiga idéer. Vi behöver upprepa det 100 gånger varje dag eftersom vår tes eller våra självuppfyllande profetior är så djupt rotade inom oss.

 

Ta en stund för egen reflektion.

Dessa har varit och är mina positiva och negativa självuppfyllande profetior:

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………

 

Vart har de tagit mig?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Vad skulle jag vilja förändra? Vilka nya antiteser och därmed synteser skulle jag vilja se i mitt liv? Vilka är mina nya självuppfyllande profetior?

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

 

Jag vet att det inte är svårt för oss att integrera våra nya självuppfyllande profetior i våra privata och professionella liv. (Om vi säger något annat skulle det bli en negativ självuppfyllande profetia.)

 

Slutligen en fråga till er som just har läst detta Reflektionsbrev: "Vilka positiva eller negativa självuppfyllande profetior styrde ditt läsande och dina reflektioner"

 

Månadens rekommendation
Jag rekommenderar er att se den här videon om och om igen.
http://www.youtube.com/watch?v=l7AWnfFRc7g

 

 

Vänliga hälsningar

Hans