Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:


"Inifrån-ut-kraften är lika stark som jordens dragningskraft!”


Inifrån-ut
Om vi inte aktivt motverkar den kraften, kommer den att styra oss själva och våra organisationer. Vi har lärt oss att motverka jordens dragningskraft och därför fungerar vi och får saker att hända.

Vad skulle ske om vi plötsligt upphörde att motverka jordens dragningskraft?

Jo, vi skulle falla platt ned. Vad händer om vi inte aktivt motverkar eller balanserar Inifrån-ut-kraften?

Jo, vi skulle bli helt fokuserade på allt som berör oss själva. Min karriär, min lön, min tjänstebil, mitt kontor, min bonus, vår vinst, min avhandling osv.

Vi behöver stimulera Utifrån-in-kraften i oss själva så att vi kan leva ett så långsiktigt, balanserat liv och bedriva en så långsiktig, balanserad verksamhet som möjligt. Vi är alla beroende av världen omkring oss. Om vi tar för oss på andras bekostnad kommer vi eller kommande generationer förr eller senare att få “betala”. Det är kortsiktigt och farligt att ständigt leva med en obalans i vårt sätt att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut. Det kan vara i en relation, i en organisation och i ett land eller en region.

Utifrån-in och Inifrån-ut
Med Lots® för utveckling av ledare, team och verksamheten försöker vi medvetandegöra och påminna oss själva och våra uppdragsgivare om vad det innebär att tänka och leva Utifrån-in och Inifrån-ut med ett långsiktigt perspektiv. Vi har verkat för detta i fyrtio år och i mer än 50 länder och vi ser fram emot de kommande 50 åren.

Vi skulle inte finnas idag om vi inte försökt att leva nära våra uppdragsgivare och nära vad som händer i världen. Utifrån-in. Samtidigt har vi behövt kunna svara upp till förväntningarna från omvärlden genom en aktiv utveckling. Inifrån-ut. Vi vet av egen erfarenhet hur svårt detta kan vara och vi förstår därför också de utmaningar som våra uppdragsgivare står inför. Vår erfarenhet är att vi alla står inför likartade utmaningar och att det är upp till oss själva att reagera och agera på signaler och inte låta obalansen växa genom ignorans eller omedvetenhet. Infrån-ut. Till sist blir annars de nödvändiga åtgärderna traumatiska för de berörda.

Många föredömen
Vi imponeras många gånger av våra uppdragsgivare. De är medvetna, följer med  och vidtar konstruktiva åtgärder. Den internationella hotellkedjan som växer och utvecklas trots att branschen haft problem. Det svenska konsumentprodukt-företaget som blivit en stor europeisk aktör. Skolan i Jerusalem som hade stora problem och nu blivit en mönsterskola dit man kommer på studiebesök. Den nya skolan i Ramallah som är politiskt och religiöst oberoende. Ett landsting som vågar utmana systemet och gammalt tänkande och verkar över gränserna. Telekomföretaget som öppnar upp för nya kommunikationsmöjligheter i Bangladesh, inte minst för kvinnorna. Den unge VD:n som hoppade av från ett arbete han inte trivdes med och idag lever ett så mycket rikare liv, både privat och professionellt. Gemensamt för människorna i dessa organisationer är att de aktivt försöker tänka och verka Utifrån-in och Inifrån-ut och med ett långsiktigt perspektiv.

All förändring börjar med oss själva
Hur har du det själv när det gäller balans mellan att tänka och verka Utifrån-in och Inifrån-ut? Vi behöver alla reflektera över detta emellanåt. Vissa människor är av olika skäl bättre på att bibehålla denna balans än andra. Vi kan lära och inspirera oss själva av andra. Du är mycket välkommen att skriva ditt eget reflektionsbrev eller bidra med ett gott exempel på vår hemsida. Bra exempel ur den privata och professionella verkligheten gör att andra kan inspirera sig själva. Vad hände med svensk utförsåkning när Stenmark kom? Vad hände när Pernilla Wiberg kom? Vad hände när Björn Borg kom? Motsvarande exempel finns i alla länder och inom alla områden. De goda exemplens makt är stor.