Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Förändring och anpassning går hand i hand"

Månadens reflektion kommer från John Dunnigan, New Jersey, USA.


När förändringen är snabbare än anpassningen, kommer du att misslyckas!
Varje dag ställs vi inför olika förändringar. Ibland accepterar vi dem utan att ifrågasätta; inte så sällan känner vi ett visst motstånd. När jag hellre läser tidningen i stället för att använda internet för att läsa nyheter, signalerar jag att jag finner mer värde och bekvämlighet i hur saker och ting var förr, narare än av det nya och mer moderna. När jag gör mig tillgänglig alla tider och på alla platser med min mobiltelefon, ja då accepterar jag förändring. Jag lär mig något nytt och anpassar mig. Likadant är det i våra organisationer. När vi är uppmärksamma på förändringar, då lär vi oss och anpassar oss. När förändringen sker snabbare än vårt lärande och vår anpassning, finns risken att våra kunder anlitar dem som har bättre lösningar och vi blir på efterkälken. När vi lär oss och anpassar oss lika fort eller snabbare än förändringen kommer vi inte bara att överleva utan kanske också växa. Vi blir mer attraktiva för våra kunder eftersom vi erbjuder bättre lösningar.

Förändring innebär utmaningar
Varje förändring innebär ett kliv in i det okända. Det okända har sina risker och utmaningar, och de flesta utmaningar framkallar en reaktion av motstånd. Om vi är förespråkare av förändring bör vi också förvänta oss detta motstånd. Vår situation idag är en konsekvens av tidigare fattade beslut, och om vi vill övertyga andra att förändra så bör vi sätta oss in i bakgrunden till besluten och vilka resultat som uppnåddes. Om vi står bakom den situation vi är i och blir utmanade av andra att förändra, kommer vi att vara bättre rustade om vi förstår varför de utmanar och provocerar oss att förändra. Vad ser de som vi inte ser?

Experter i det förflutna eller ledare i framtiden?
När vår organisation inte har förändrats på ett tag, blir vi bekväma och mer och mer kunniga om hur det var förr. Vi minns tidigare framgångar och vill gärna upprepa dem. Vi kan lära andra om hur det var förr. Det är ju dock så att vi, liksom alla andra, är på väg in i framtiden och då behövs ledare, inte bara experter. Experterna kan hjälpa oss när vi står inför klart definierade situationer. Det kan vara när vi har utforskat möjligheter och hot, identifierat våra kvalitéer och potential, och definierat vårt ärende. Ledarens uppgift är att stimulera och provocera oss längs vägen, även när vi står inför risker, osäkerhet och det okända. Ledaren ska ställa frågor och få oss alla att ställa frågor som leder till den kunskap som behövs för att kunna fatta underbyggda beslut. Om du vill vara ledare för en växande organisation, lär dig ställa de frågor som leder in i framtiden. Ha modet att provocera och lyssna på responsen. Lär nytt med anpassning.