Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Förändring är naturligt och nödvändigt"

Vår omvärld förändras hela tiden. Förändring sker också kontinuerligt hos oss själva, både medvetet och omedvetet. Detta reflektionsbrev fokuserar på den medvetna förändringen.

Med medveten förändring menar jag de åtgärder vi vidtar som ett resultat av hur vår omvärld utvecklas när det gäller t.ex. klimatförändringar, finansiell turbulens, bonussystem, nya värderingar och beteenden från den yngre generationen, nya innovationer, nya kundvärderingar och förväntningar.

Medveten förändring är också när vi väljer förändringar som gagnar vårt eget välbefinnande som individer och som deltagare i ett team. Vi ställer oss frågor som “Hur livs- och verksamhetsfrämjande är mitt och vårt sätt att tänka och att agera?”, ”Vad kan jag och vi tillsammans medvetet förändra för att förbättra vår livskvalitet, både privat och professionellt?” Låt mig dela med mig av ett par goda exempel på förändringar som har imponerat på mig.

En kvinna jag känner var missnöjd med sin karriär och sina framtidsutsikter. Hon beslutade sig för att sadla om helt och utbildade sig till TV-producent. Idag, tjugo år senare, är hon en av de mest framgångsrika TV-producenterna i landet.

Ett läkemedelsföretag ville sluta, att med hjälp av kemiska medel, utveckla läkemedel och istället använda sig av biologiska och bioteknologiska processer. Detta ledde fram till att företaget revolutionerade ögonkirurgin i världen och blev det första skandinaviska bolaget att handla med sina aktier i New York.

Den japanska och sydkoreanska bilindustrin förutsåg att kunderna skulle komma att efterfråga högre kvalitet på nya bilar under kommande år. De utvecklade sin verksamhet, från billiga bilar av låg kvalitet till billiga, bensinsnåla bilar av hög kvalitet. Det finns naturligtvis ett oändligt antal exempel på konstruktiva, medvetna förändringar både på individuell och på företagsnivå.

Medveten förändring är naturligt och nödvändigt. Vilka medvetna förändringar kan du och jag göra under de närmaste månaderna? Låt oss fundera och bestämma oss för en medveten livsbefrämjande förändring och en medveten verksamhetsbefrämjande förändring.