Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Det vi fokuserar på,det ser vi och det får vi"

Bra ledare
Hur kommer det sig att många av våra ledare, på olika nivåer, är så kärleksfulla och engagerade för allas vårt bästa? Hur kommer det sig att de kan kombinera sitt ledarskap med ett bra familjeliv, goda vänner och ett konstruktivt samhällsengagemang?

Hur kommer det sig att så många människor kring dessa ledare upplever mening, glädje och ekonomisk framgång?

Tvivlar du? Låt oss fullfölja denna tankeprocess och vad vi menar med mening, glädje och ekonomisk
framgång.

Mening; en källa till välbefinnande
Mening är att bidra till andras välbefinnande, samtidigt som det jag gör är en del av mitt eget självförverkligande.

Glädje; hjärta, tillit och gemenskap
Glädje är hjärta, lekfullhet och spontanitet. Glädje är att veta att jag är okej som jag är. Glädje är också att må bra när jag tillbringar tid med mig själv och när jag är tillsammans med andra. Det handlar också om att jag gläds med andras välmående och framgång.

Ekonomisk framgång; god ekonomi med integritet
Ekonomisk framgång innebär att mina dagar inte upptas av ekonomiska bekymmer. Ekonomisk framgång betyder att jag kan leva på ett livsbefrämjande sätt såväl privat som i yrkeslivet. Ekonomisk framgång betyder att jag kan utvecklas på ett sätt som är bra både för mig själv, för andra människor samt för djur och natur. Ekonomisk framgång handlar om långsiktig uthållig utveckling.

Hur kan vi få fler av dessa ledare?
Hur får vi media, den akademiska världen och annan ledarutveckling att sätta fokus på det ledarskap vi egentligen vill ha? Ett ledarskap som tar hänsyn till såväl det långsiktiga som det kortsiktiga, till grundtrygghet och självförverkligande. Ja, att ledarskapet tar hänsyn till alla våra fem aspekter.

En enskild aktör kan naturligtvis inte säkerställa ett bra ledarskap i vårt samhälle och i våra organisationer. Även om vissa aktörer tror sig ha svaret och blir dogmatiska när det gäller hur vi ska leda och leva våra liv. Vi behöver bli många aktörer med en öppen kommunikation och erfarenhetsutbyte mellan oss. Vi behöver bli många som sätter fokus på det ledarskap vi vill ha. Vi behöver vara många som sätter det goda och konstruktiva ledarskapet högt på vår prioritetslista även om det kan vara utmanande.