Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

 Månadens provokation:

Det är så svårt att hitta balansen mellan vad som är bra för andra och vad som är bra för mig själv!

Helheten
Vi håller nog alla med om att vi är en del av en större helhet. Det handlar om hur vi ser på vårt liv. Vi ser att vi å ena sidan är beroende av varandra och att vi alla är en del av något större, och å andra sidan att vi är enskilda individer som försöker maximera vårt eget resultat. Detta varierar förstås från dag till dag. Vi utmanas ständigt genom ändrade förhållanden, och beroende på hur vi reagerar på förändringarna leder det till antingen Egofällor eller till att vara här-och-nu med styrkan i känslan av samhörighet. Intellektuellt kan vi alla ta till oss detta.

 

Vi reagerar ju också på vår omgivning och på människor omkring oss. Vad händer inom oss när vi är omgivna av stöttande människor och vad händer när vi är omgivna av kritiska människor? Stöttande människor får oss att känna samhörighet och inkluderade. Kritiska människor kan få oss defensiva och exkluderande.

 

Några av oss reagerar känslomässigt och lever som en jojo - vi går från glädje till sorg på bara några sekunder. Andra är mer mentala och tillåter inte omgivningen att påverka våra känslomässiga reaktioner. Hur reagerar du på förändrade omständigheter och kritik från andra?

 

När vi lämnar barnstadiet och blir vuxna kan vi behöva ta på oss en ledande roll, kanske som förälder eller som chef på jobbet. Hur ska vi då klara av våra känslor?

 

Projektioner och/eller att ta ansvar
När vi mår bra och njuter av livet är vi generösa mot folk omkring oss. När vi känner oss ur balans blir vi stressade och försöker på olika sätt att skylla våra problem på andra. Ibland är detta sant och ibland inte. Hur medvetna är vi om våra projektioner på andra, och hur relevanta är de? Vilken roll spelar jag själv i detta? Det enklaste är att skylla mina tillkortakommanden på andra? Det svåraste är att reflektera över mitt beteende och konsekvenserna för min omgivning. Hur hamnade jag i den här situationen, och hur mycket av detta är mitt ansvar?

 

Vad kan vi göra?
Det första vi kan göra som medlemmar i ett team är att fundera över hur bidragande jag själv är. Vårt team kan vara vår familj, våra vänner och med kollegorna på vår arbetsplats. "På vilket sätt har jag bidragit till vårt team i dag?"

 

Låt oss reflektera över de konstruktiva eller destruktiva bidrag jag har lämnat till mitt team på sistone. Vad sa jag, eller vad gjorde jag? Hur konstruktivt var det? Hur mycket var jag en teammedlem och hur mycket agerade jag utifrån min Egofälla och förbättrade min egen situation på bekostnad av teamet?

 

Berätta gärna om dina reflektioner – till mig direkt eller till oss alla på facebook.
Allt gott!
Hans

Hans Åkerblom
Grundare av Lots®
VD för Scandinavian Leadership
Mobil +46 705 136602
e-post: hans@scandinavianleadership.com
www.scandinavianleadership.com

 

Månadens rekommendation (på engelska):


http://trans.noetic.org/site/R?i=hSwSWRAflK4TG62kJ2UOog
"Det verkliga skälet till att investera i våra rymdprogram var att göra det möjligt att betrakta oss själva utifrån för att kunna få till en kognitiv förändring som låter oss njuta av vilka vi är och låter oss fatta bra beslut för framtiden."