Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Det är lönsamt att reflektera."

Vi lever i en tid med mycket stress
Tjugofyra timmar per dygn är för många människor inte tillräckligt. Höga ambitioner och allt fler åtaganden har en tendens att påverka vår stressnivå. Att vi är tillgängliga tjugofyra timmar om dygnet, sju dagar per vecka gör det svårt att finna tid till att reflektera på ett strukturerat sätt. Utan att ta oss tid till reflektion kommer vi att hamna i en situation, både privat och professionellt, där vi upplever oss vara väldigt upptagna utan att veta om vi gör rätt saker. Vi är väl medvetna om att vi är mycket upptagna och många gånger stressade, kanske till och med konfunderade. Vi kanske till och med saknar mening och glädje i våra liv.


Att ta sig tid för reflektion
Häromdagen hade jag och en kollega uppdraget att processleda ett internationellt ärende. De som deltog i arbetet har alla höga ambitioner. Det var svårt för dem att finna en passande dag då de kunde ägna sig helhjärtat åt strukturerad reflektion – de var så upptagna. Efter en dag (av årets 365 dagar) kommenterade de: ”Vi känner oss så lättade. Nu vet vi varför vi gör det vi gör och nu har vi också en plan för det. Det tar verkligen bort en hel del stress för oss.” En vanlig kommentar från dem som avsätter tid till strukturerad reflektion. Vi har under åren märkt hur svårt det är för oss människor att avsätta tid för reflektion, både privat och professionellt. Varför är det så och vad kan vi göra åt det?


Varför tar vi oss inte tid till strukturerad reflektion?
Vi lever i en tid med kontinuerlig förändring vilket erbjuder många, många möjligheter. Det finns oändligt med alternativ och vi får mängder av intryck, vilket gör det i det närmaste omöjligt att försöka förverkliga dem alla eller att hantera dem alla.

Till syvende och sist handlar det om våra ambitioner. Vi kommer inte att finna framgång vare sig i våra privata eller professionella liv genom att skuldbelägga andra. Vi behöver ta vårt ansvar och finna tid för strukturerad reflektion. Att inte avsätta den tiden kommer med all säkerhet att slå tillbaka på oss själva, förr eller senare. Vår kropp, våra känslor, våra tankar, vår själ och vår ande samt samspelet dem emellan kommer att leda till obalanser.


Hur finner vi tid för reflektion?
Det handlar om våra egna beslut och prioriteringar. I vilken utsträckning tror vi att våra privata och professionella reflektioner kommer att leda till att vi ser nya möjligheter till ett bättre eller ännu bättre liv?


Med fyrtio års erfarenhet har vi sett stora framsteg hos dem som avsatt tid till strukturerad reflektion.


Valet är vårt. Vi kan alltid frigöra tid för reflektion och därigenom också ta steg som är både livsbefrämjande och verksamhetsbefrämjande. Ska vi ta oss tid för strukturerad reflektion nu eller skjuta på reflektionen då vi just nu inte har tid?