Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Det är lätt att lägga skulden på andra"

Alla har vi drömmar och önskningar, men vi har också problem och utmaningar som kan dränera oss på energi. Detta är en naturlig del av livet, både det privata och professionella.

Det kan vara ganska frustrerande och deprimerande att inte kunna förverkliga sina drömmar och önskningar, likaså att vara på utmattningens gräns av problem och utmaningar. Det är lätt att ge upp, isolera sig eller skylla på andra när vi är frustrerade, deprimerade eller utmattade. Man kanske till och med känner sig berättigad att uppföra sig därefter.

Det är inte troligt att vårt privata och professionella liv kommer att utvecklas på ett bra sätt om vi ikläder oss rollen som offer, där vi skyller på andra eller på yttre omständigheter för vår frustration, depression eller utmattning. Tvärtom, så måste all förändring börja med mig själv om jag vill leva ett konstruktivt privat och professionellt liv. Detta betyder inte att alla andra är perfekta och att det bara är jag som behöver ändra mig.

Jag behöver själv ta initiativ till förändring och dessa initiativ kan komma att få positiva effekter på andra som jag kommer i kontakt med. Det motsatta kan lätt hända när jag är ur balans, vilket kan leda till destruktivt beteende, klagosånger och improduktivitet.

Låt oss ta några minuter och reflektera över följande frågor, med målet att sätta oss själva i förarsätet i vårt privata och professionella liv:
- Hur mår jag i mitt nuvarande privata och professionella liv?
- Vilka problem och utmaningar står jag inför i mitt privata och professionella liv just nu?
- Vilken är min roll i att jag nu står här med dessa problem/utmaningar?
- Vad kan jag och vad vill jag förändra för att bättre kunna hantera mina problem/utmaningar och förhoppningsvis vända dessa till min fördel?
- Hur tror jag att mina initiativ till förändring konstruktivt kommer att påverka mina privata och mina professionella relationer?