Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

”Allt måste ha ett syfte.”

Från glaset till fotosyntesen
Allting måste ha ett syfte och därmed rätten att existera. Det finns skäl till att allting finns. Ett glas, en projektor, ett sovrum, lokalbussen har alla ett syfte. Likaså solen, regnet och fotosyntesen.

 

Våra arbetsplatser har också ett syfte och därmed rätten att existera. Företaget, sjukhuset, skolan och kontoret en trappa upp har ett syfte.

 

Vad menar vi då med Syfte eller skälet att existera?
Det finns en mening eller roll för företaget, sjukhuset, skolan och kontoret en trappa upp. Det finns alltid ett behov eller en brist hos oss själva och hos andra, som föranleder allt som sker och det vi sysslar med om dagarna. Syftet för vår organisation är alltså att möta behov och brister. Finns inte något behov eller någon brist ska vi upphöra med det vi gör. Då finns inget syfte - och allt måste ha ett syfte.

 

Låter krångligt och onödigt
Varför måste vi motivera det vi gör med ett tydligt och meningsfullt syfte? Låter krångligt och onödigt. Vi vet väl ändå för vem och varför vi gör det vi gör?!

 

Vet vi det så har vi nog troligen motivation, vilja, energi och kreativitet när vi kommer till våra arbeten. Syftet är dock inte alltid så tydligt för alla och då kanske inte energin och kreativiteten finns där, och emellanåt kanske vi ifrågasätter vad vi gör och blir osäkra på om vi gör rätt saker. I värsta fall går vi kanske till jobbet bara för att få en lön som gör att vi kan leva vårt liv utanför jobbet.

 

Vilka finns vi till för då?
Den röda tråden i Lots® har alltid varit att tänka och agera Utifrån-in och Inifrån-ut på ett över tiden balanserat sätt. När våra arbetsplatser en gång skapades var det naturligt för ledningen att tänka så. Det var ganska tydligt för vem och varför som verksamheten skulle bedrivas. Det ser du nog själv om du går tillbaka till starten av din organisation eller arbetsplats. Syftet och rollen i samhället var på så sätt tydlig.

 

Ett intressant exempel är ledningen för ett stort mejeriproduktsföretag som svarade att de främst fanns till för bönderna. Reflektioner och processandet ledde dem fram till, via grossister och detaljister/butiker, att det är barnfamiljer som är företagets kunder. Denna process och ökad medvetenhet har på många sätt utvecklat individerna, teamet, verksamheten och därmed också företagets produkter. Företaget är nu ett av de ledande mejeriproduktsföretagen i Europa. Insikten om att man finns till för barnfamiljer och inte bönderna (som är en oerhört viktig intressent) påverkar allt i en organisation. Intressenter kan vara livsviktiga för företaget eller organisationen, men det är inte för intressenterna vi existerar.

 

Ett ledande flygbolag såg de ledande resebyråerna som sina kunder. Processandet ledde fram till insikten att deras kund var den frekvente affärsresenären. Kommunen sa spontant att man fanns till för politikerna. Efter reflektion insåg man det uppenbara, att det var människorna i kommunen som man fanns till för.

 

Det är så viktigt att vi alla i en organisation är medvetna om vem vi finns till för och varför och vad vi ska göra för dem. Hur tydligt är detta i din organisation?

 

Om vi är en del av en organisation – vad är då syftet med vår uppgift eller roll?
När organisationen växer och vi blir många fler är det lätt att vi glömmer vårt egentliga syfte och att vi behöver verka tillsammans på ett konstruktivt sätt för att på bästa sätt bidra till utvecklingen av vårt samhälle och för de vi finns till för. Vi kan lätt komma att bli alltför Inifrån-ut när vi ser på vår roll och vår organisations roll eller syfte, och fokusera på vad som är bäst för oss själva och våra närmaste. Vi kan bli så Inifrån-ut att vi glömmer att ha fokus på de som vi finns till för och kollegorna som utvecklar kompetenser för att möta förväntningarna från kunderna och intressenterna, idag och i morgon.

 

Kiosken och tiotusenkronorsfrågan
Låt säga att du öppnar en kiosk på huvudgatan i din hemstad. Du säljer tidningar, godis, frukt mm. Du är ensam om att sköta kiosken. Vem är din kund? eller Vem finns du till för? Det är folk i området och de som går på gatan där du öppnat kiosken, svarar du. Det är ju helt givet och det är deras behov och brister du ska leva upp till.

 

Kiosken går bra och du bygger ut och nu är ni fyra personer. Du planerar och leder verksamheten, två turas om att sälja och en person hämtar varor och plockar upp i kiosken för säljarna. Vem är kunden för den person som hämtar och plockar upp varor? Är det de som finns i närområdet och dyker upp på gatan där kiosken ligger eller är det säljarna?

 

Tiotusenkronorsfrågan: Hur många anställda ska man vara i en organisation för att kunden inte längre ska vara kund?

 

Vem är HR chefens kund på mejeriproduktsföretaget? För vem existerar denne? Vem är ekonomichefens kund på flygbolaget? För vem existerar denne? Vem är underhållsavdelningens kund på sjukhuset? För vem existerar denne?

 

Tre viktiga frågor för oss alla att besvara:
1. Vem finns vi till för eller vem är vår kund?
2. Vilken är kundens situation?
3. Vad ska vi göra för vår kund?

 

Det naturligaste är att svaren på fråga 1 och 2 är desamma för oss alla i organisationen, oavsett vad vi gör eller vilken roll vi har. Svaret på fråga 3 skiljer sig dock åt då vi har olika roller eller bidrar med olika kompetenser så att vi tillsammans får nöjda kunder.

 

Månadens reflektion

Ta dig gärna en stund och reflektera över vem du finns till för (professionellt och privat om du gillar utmaningar), eller vem som är din kund och vilken dennes situation är samt vad du och ni i din organisation ska göra för dem.