Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Allt handlar om energier."

Allt omkring oss består av energier, färger som vi ser, tankar som vi tänker, beröringen från en älskad, ljud som vi hör och så vidare. Musik t.ex. är viktigare än vi kanske förstår. Musik är ren energi. Vi lyssnar till musiken och den har en effekt på oss. Musik får oss att minnas med glädje och sorg och det fyller oss med energi. Om den är ny kan den öppna upp oss för nya möjligheter. Musik är personlig och den relaterar till vårt förflutna och vår personlighet. Naturligtvis påverkar detta oss också som ledare i vår organisation. Vi har vår personliga energinivå och energier som vi relaterar till på olika sätt. Den energi vi får från musiken anknyter oss och ger oss mening, den hjälper oss att vara spontana och lekfulla. Den knyter an till våra känslor.

Vi kommunicerar med hjälp av energier i alla våra fem aspekter: Kroppen, Känslorna, Tankarna, Själen och Anden. Musiken är en mycket viktig del av detta. Vissa av oss blir exalterade av Mozart eller jazz och andra blir irriterade. Vissa av oss blir exalterade av Rolling Stones och Journey och andra inte. Musik är energi som påverkar oss utifrån vår personlighet och våra minnen.

Vi behöver vara medvetna om detta och lyssna till musik som vi behöver vid en viss tidpunkt. Samtidigt behöver vi förstå att vår typ av musik kanske inte är vad våra kolleger behöver just nu. Musik kan vara känsligt. En ledare ville vid ett ledningsgruppsmöte ingjuta energi i gruppens medlemmar genom att inleda med att spela upp låten “Eye of the Tiger” kl. 8:30 på morgonen. De äldre medlemmarna i gruppen skruvade på sig. Det var inte rätt energi för dem vid denna tidpunkt.

Jag är tacksam för alla kompositörer, eftersom de har öppnat upp möjligheten för mig att balansera mina energier med musik. När jag känner mig nere jag kan lyssna till BB King. När jag är full av energi eller behöver energi jag kan lyssna till John Fogerty och kanske få ännu mer energi. Musik är en stor källa för att fylla på mina fem aspekter. Samtidigt behöver vi inse att vi alla är på vår individuella resa och vår musik behöver vara personlig både för det aktuella tillfället, och på lite längre sikt.

Vi kan uppskatta samma musik, men den kan inte påtvingas, eftersom musik är en så stark del av vår personlighet och historia. Upplevelsen av att dela en gemensam musiktradition bygger en kultur. De flesta religioner använder sig av musik för den gemensamma upplevelsen och för att föra sina traditioner vidare från generation till generation. Det skapar gemenskap. Psalmer, sånger eller mantran hjälper människor att glömma vardagsproblemen för stunden och ta till sig det andliga. Hur kan vi då välja rätt musik när vi bjuder in vänner till våra hem eller gäster till vårt hotell? Vi är många gånger Inifrån-ut när vi väljer musik. Hur kan vi bli mer Utifrån-in?

Om tjugo år kommer vi att veta otroligt mycket mer om energier och hur allt faktiskt handlar om energier. Låt oss börja med att lära oss mer om ljud och musik som en energikälla som har effekt på oss. Hur har musiken påverkat vårt liv hittills och vilken effekt har det på vårt dagliga liv?