Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"Allt förändras oavsett om vi vill det eller ej.”

Balans i livet
Under de senaste decennierna har det talats mycket om balans i livet för ledare och medarbetare. Tanken har varit att man ska kunna nå en plats eller ett tillstånd där allt är i balans. Så är dock inte fallet. Förändring är naturligt och pågår varje dag och varje sekund. Det finns ingenting vi kan göra åt det.

 

Vad vi kan göra något åt är vår egen vision och våra egna värderingar samt att ta egna initiativ till förändring. Vi måste dock inse att människor i vår omgivning och naturen själv initierar förändringar i våra liv varje dag.

 

Så vad är det då vi strävar efter? Hur ska vi hantera vår ständigt föränderliga värld? Låt oss först titta på några typiska förändringar som vi alla står inför.

 

Att bli äldre
Vi blir alla äldre, likaså våra föräldrar och våra barn eller nästa generation. Detta är förmodligen den viktigaste förändringen i våra liv och det finns ingenting vi kan göra åt det. Vi kan bara acceptera det och försöka undvika att hamna i obalans när vi konfronteras med denna förändring att vi alla blir äldre.

 

Förändring i våra relationer
Vi konfronteras också med förändringar i våra relationer. Dessa förändringar kan vara allt från att föräldrar eller andra släktingar som dör, vänner som inte längre är vänner eller vänner som skiljer sig. Även relationen till våra barn som växer upp förändras. Förändring är naturligt och samtidigt kanske de inte alltid leder till balans i livet, utan kanske snarare till det motsatta och att vi utmanas.

 

Konstruktiva sätt att hantera förändringar
Strävan efter balans i livet kanske inte är lika viktig som strävan efter konstruktiva sätt att hantera förändringar. I psykosyntesen använder man den kreativa användningen av smärta, kris och konflikt. Vi ska inte fly smärtan, krisen eller konflikten för att snabbt återfå balans. Vi ska se dessa utmaningar som möjligheter att bli mer kreativa.

 

Förändring är naturlig på alla nivåer. På den individuella nivån, på team eller gruppnivå, på företagsnivån, på ländernivå och på regional nivå. Vi upplever denna förändring varje dag när vi träffar familjemedlemmar, vänner eller kollegor på jobbet. Vi läser och lyssnar till rapporter om dessa förändringar i tidningen, på TV och på Internet.

 

Hur är det för dig?
Hur hanterar du förändringar i din vardag, både privat och yrkesmässigt? Hur mycket energi får du från eller konsumerar du i dessa vardagliga förändringar? Vad lär du dig av förändringar i livet? Hur mycket lättare eller svårare blir det för dig att klara av förändringarna? Hur många initiativ till förändring tar du själv i ditt privatliv eller yrkesliv? Vilken är din erfarenhet?

 

Vi kan också reflektera över hur ekonomiska experter tänker och agerar idag när de talar om att återfå den finansiella stabiliteten. Kommer det någonsin att vara möjligt? Eller är förändring det normala tillståndet? En professor vid Stanford University sade nyligen: "Det finansiella systemet är så komplext att man måste fråga sig, vad är stabilitet".

 

Månadens rekommendation
Månadens rekommendation är inte en bok eller webbplats denna gång. Jag hoppas att du kan inspirera dig att reflektera över följande frågor.

 

1) Hur och när har jag tagit initiativ till förändring i mitt privatliv och yrkesliv, och vilka är mina erfarenheter?
2) Hur har jag klarat av de förändringar som andra människor eller naturen initierat och vad har jag lärt mig av detta?
3) Vad händer inom mig när jag tänker på förändringar i mitt privatliv och yrkesliv som jag vet kommer att komma (även om jag inte vet exakt vad eller hur)?