Reflection Letters

Reflektionsbrev

share on facebook

Månadens provokation:

"All förändring börjar med mig själv."

Utifrån-in
Vi ser stora behov av förändring och utveckling i vår värld, på vår arbetsplats och i vår omgivning. Vi förstår att någonting är fel när många människor svälter och barn dör på grund av rådande ekonomiska och politiska system. Vi förstår att någonting är fel när styrelsemedlemmar och medlemmar i ledningsgrupper tjänar obeskrivliga summor medan andra i organisationen saknar mening och glädje. Vi förstår att någonting är fel när många unga i vårt samhälle idag överväger självmord eller att bli kriminella.

Inifrån-ut
Det kan vara frustrerande att se och att höra talas om allt detta och vi kan bemöta det på två sätt. Vi kan bestämma oss för att bidra i positiva termer till att göra vår värld lite bättre för alla, eller att avskärma oss från det som pågår och reducera vårt perspektiv till att omfatta endast egen personlig framgång och trygghet. Det är vad jag i min femaspektsmodell kallar Egofällan. Det är dock mänskligt att hamna där emellanåt, samtidigt behöver vi lära oss om när och varför vi hamnar där och vad vi kan göra för att komma ur detta tillstånd. Vi behöver förstå att vi alla är förbundna med varandra. Inte minst över tiden.

Vi hamnar i Egofällan genom att tänka ”bara om eller bara när ... kommer jag att bli lycklig” och vi kanske glömmer att vara ”här och nu”. Vi kanske har förlorat den övergripande förståelsen för att vi alla, under vår tid på vår jord, är Ett och att vi alla är förbundna med varandra. Det är mänskligt att glömma detta emellanåt när vi befinner oss i svåra eller utmanande situationer. Vidare behöver vi reflektera över om det liv vi lever handlar om kompensationsambitioner och Egofällor. Det är omöjligt att leva ett gott liv med oss själva, tillsammans med andra och kommande generationer om vi är fulla av kompensationsambitioner och Egofällor. Därför måste all förändring börja med mig själv.


Disciplin, motivation och fokus
Den enda som kan förändra mig själv är jag själv. Jag ser syftet med livet att vara en resa i medvetandeutveckling, där jag kan vara initiativtagare i mitt eget liv men också i min organisation. Initiativ som är bra för mig själv gör att jag och vi alla, kan bidra till vår fulla potential, till gagn för oss själva, andra och kommande generationer. Jag kan inte förändra andra. Jag kan bara förändra mig själv. Det är inte alltid lätt, men väldigt belönande när vi lyckas.

Häromdagen lyssnade jag till en norsk kvinna som under sin studietid i New York, då hon precis höll på att förbereda hemresan över julhelgen, fick ett telefonsamtal hemifrån. Hon var ivrig att åka hem till Norge för att träffa sin pojkvän och sin familj igen. Telefonsamtalet hon fick handlade om att hennes pojkvän blivit skjuten utanför en restaurang i Oslo. Nu, fjorton år senare är hon en välkänd konstnär och säger att hon överlevde tragedin med hjälp av disciplin, motivation och fokus. Kanske är det just det vi behöver för att utvecklas och för att bli ett bättre stöd för oss själva, andra och kommande generationer.

Vi är alla Ett
Vi är alla Ett, särskilt i det långa loppet och vi är alla förbundna med varandra. Vi behöver leva på ett sådant sätt så att vi stolt kan berätta för våra barnbarn om vad vi har åstadkommit och vad vi har bidragit till i våra liv.