Our Books

LOTS® - Outside-in & Inside-out(English)
Thinking and acting Outside-in and Inside-out in a balanced way over time offers great opportunities for sustainability in our private and professional lives. It is also one of the cornerstones for the process and tool of LOTS®.
 
LOTS®, presented in this book is a holistic, structured process that offers a common language for leaders and co-workers and is invaluable when reflecting on and planning all kinds of real issues, big or small. It may revolutionize the way you think of leadership.
SEK 350.-/EUR 45.-
LOTS® - Outside-in & Inside-out(Swedish)
Att tänka och att agera Utifrån-in och Inifrån-ut i balans över tid ger oss bra förutsättningar för att kunna leva på ett hållbart sätt både i vårt privatliv och i arbetslivet. Det är också en av hörnstenarna för processen och verktyget LOTS®.
 
LOTS®, som presenteras i den här boken är en holistisk, strukturerad process som erbjuder ett gemensamt språk för ledare och medarbetare och är ovärderlig när vi reflekterar över och planerar olika typer av verkliga ärenden, stora som små. Processen kan revolutionera ditt sätt att tänka när det gäller ledarskap.
SEK 350.-/EUR 45.-